Adnabod corff Cymro aeth ar goll ar Ynys Wyth

Michael Davies Image copyright Heddlu Hampshire
Image caption Roedd Michael Davies ar ei wyliau ar Ynys Wyth pan aeth ar goll

Daeth cadarnhad ddydd Mawrth mai corff pensiynwr o Flaenau Gwent aeth ar goll ar Ynys Wyth oedd y corff gafodd ei ddarganfod mewn cors ar yr ynys.

Roedd Michael Davies, 71 oed o'r Blaenau, wedi bod yn aros mewn gwesty gyda'i wraig pan ddiflannodd ar 26 Mai.

Roedd y cwpl wedi teithio i dref Sandown ar yr ynys ar fws.

Mae Heddlu Hampshire wedi cadarnhau bod archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ac mae teulu Mr Davies wedi eu hysbysu am y datblygiad.

Nid yw ei farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod yn ardal Sandown o'r ynys, yn dilyn archwiliadau gan swyddogion arbenigol, cŵn, a gwirfoddolwyr.