Cyhoeddi enw dyn fu farw ar Fannau Brycheiniog

  • Cyhoeddwyd
Jeremy Prescott
Disgrifiad o’r llun,
Jeremy Prescott o Telford yn Sir Amwythig

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi enw un o'r ddau ddyn fu farw ar ôl cael eu taro gan fellt ar Fannau Brycheiniog dros y penwythnos.

Roedd Jeremy Prescott yn 51 oed ac yn dod o Telford yn Sir Amwythig.

Nid yw enw'r ail ddyn fu farw wedi ei ryddhau eto.

Mae'r crwner wedi cael gwybod.

Roedd Mr Prescott wedi bod yn gweithio i Gyngor Telford a Wrekin ers 14 o flynyddoedd, ac roedd hefyd yn weithiwr ieuenctid rhan amser.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor ei fod yn arweinydd tîm ar ddiwrnod y digwyddiad.

Teyrnged teulu

Wrth dalu teyrnged i Mr Prescott, oedd yn cael ei adnabod fel Jez, dywedodd ei deulu: "Rydym yn amlwg wedi ein hysgwyd wrth golli Jez, oedd yn ŵr a thad cariadus, mewn amgylchiadau mor sydyn a dychrynllyd.

"Roedd yn gwneud yr hyn yr oedd yn ei garu mewn lleoliad yr oedd yn ei garu ac fe ddywedodd ddeng munud cyn y digwyddiad ei fod yn falch o fod ar y mynydd a'i fod yn ddiwrnod bendigedig.

"Roedd Jez yn teimlo'n angerddol am ei waith gyda phobl ifanc ar gyfer Gwobr Dug Caeredin, sef swydd yr oedd wedi ei wneud yn rhan amser i Gyngor Telford a Wrekin ers 2001".

Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o Dîm Achub Canolog Bannau Brycheiniog ar y safle

'Cyfnod trist iawn'

Dywedodd llefarydd ar ran Wobr Dug Caeredin: "Cawsom sioc i glywed am farwolaeth Jeremy Prescott ar Fannau Brycheiniog mewn amgylchiadau mor drasig.

"Mae ein cydymdeimladau gyda theulu Jeremy yn y cyfnod trist iawn yma."

Ddydd Sul cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ddau leoliad gwahanol ar y Bannau ar ôl i bedwar o bobl gael eu taro gan fellt.

Bu farw un o'r dynion ar fynydd Corn Du a'r llall ar Fynydd Cribyn.

Roedd dau ddyn arall yn cael eu trin yn yr ysbyty. Mae un wedi cael ei ryddhau erbyn hyn.