Arestio dyn wedi tân mewn pedwar tŷ yng Nghaerdydd

Tan Grangetown Image copyright Sean Daly

Mae'r gwasanaethau brys wedi delio gyda thân mewn pedwar tŷ teras yng Nghaerdydd.

Dywed Heddlu'r De fod dyn lleol 33 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i Stryd Allerton yn Grangetown am 15:20.

Y gred yw bod y tân wedi dechrau ar lawr cyntaf un o'r tai cyn lledaenu i'r tai eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Tân eu bod wedi cael mynediad i dai agos i atal y tân rhag lledaenu ymhellach.

Does dim adroddiadau o anafiadau.