Dim toriad £30,000 i gyllid elusen Cymorth i Fenywod

  • Cyhoeddwyd
Ceredigion council officesFfynhonnell y llun, Ian Capper/Geograph

Mae Cyngor Ceredigion wedi rhoi'r gorau i'r posibilrwydd o dorri hyd at £30,000 o gyllideb gwasanaeth Cymorth i Fenywod yn y sir.

Roedd y cynnig yn un o'r opsiynau oedd yn mynd i gael ei drafod gan Gabinet y Cyngor wrth iddynt chwilio am doriadau o £25 miliwn dros dair blynedd.

Dywedodd llefarydd na fyddai'r syniad o dorri cyllid Cymorth Menywod Gorllewin Cymru yn cael ei ystyried yng nghyfarfod 14 Gorffennaf nag unrhyw bryd arall eleni.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Ellen Ap Gwynn: "Rydym yn hapus i barhau i gefnogi Cymorth i Fenywod yng Ngheredigion, ond yn ogystal ag ariannu eu gwasanaeth gweithwyr teuluol yn uniongyrchol, rydym hefyd yn gweinyddu grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru sy'n golygu bod Cymorth i Fenywod Gorllewin Cymru yn derbyn £250,000 tuag at eu costau craidd gan y Cyngor."

"Rydym yn wynebu dewisiadau anodd iawn, ac er bod y Cyngor wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i osgoi toriadau rheng flaen, bydd y misoedd a'r blynyddoedd canlynol yn gweld pwysau digyffelyb arnom i wneud penderfyniadau amhoblogaidd."