Canllaw i brif seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Manon Rhys yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif lenor a phrifeirdd yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd sy'n arwain y prif seremonïau ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd. Eleni yw blwyddyn olaf yr Archdderwydd Christine wrth y llyw, cyn i Geraint Llifon gymryd yr awenau yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Isod mae canllaw i seremonïau'r wythnos ac yma bydd rhestr o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015 yn ymddangos.

Dydd Llun, Awst 3

16.30 - Seremoni Coroni'r Bardd

Tasg 2015: Casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau: Breuddwyd

Beirniaid: Cyril Jones, Nesta Wyn Jones, Gerwyn Williams

Enillydd 2015: Manon Rhys

Disgrifiad,
Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Dydd Mawrth, Awst 4

11.00 - Seremoni Cyflwyno Medal Syr T.H. Parry-Williams er clod

Enillydd 2015: Jennifer Maloney, Llandybïe, Rhydaman

Disgrifiad,
Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal ceremony

17.00 - Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen

Tasg 2015: Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Beirniaid: Robat Arwyn, Angharad Price, Dewi Prysor

Enillydd 2015: Mari Lisa

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Dydd Mercher, Awst 5

16.30 - Seremoni'r Priflenor Rhyddiaith

Tasg 2015: Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau: Dwy/Dau

Beirniaid: Mari Emlyn, Jerry Hunter, Manon Steffan Ros

Enillydd 2015: Tony Bianchi

Disgrifiad,
Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Nos Fercher, Awst 5

18.55 - Seremoni Tlws y Cerddor

Tasg 2015: 1 gân corws a 2 gân i unawdwyr ynghyd ag amlinellaid o'r sioe gyfan. Geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy'n bodoli eisoes.

Beirniaid: Caryl Parry Jones, Robat Arwyn

Enillydd 2015: Osian Huw Williams

Disgrifiad,
Tlws y Cerddor / Musicians' Medal

Dydd Iau, Awst 6

10.25 - Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn

Beirniaid: Heini Gruffudd, Alison Layland, Sian Lloyd

Enillydd 2015: Gari Bevan, Merthyr Tudful

10.30 - Cyflwyno'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd

I gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth i'r defnydd o'r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth.

Enillydd 2015: Mel Williams, Llanuwchllyn

17.00 - Seremoni'r Fedal Ddrama

Tasg 2015: Cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Beirniaid: Betsan Llwyd, Ian Rowlands, Iola Ynyr

Enillydd 2015:Wyn Mason

Disgrifiad,
Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Dydd Gwener, Awst 7

16.30 - Seremoni Cadeirio'r Bardd

Tasg 2015: Awdl neu ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau: Gwe

Beirniaid: Mererid Hopwood, John Gwilym Jones, Twm Morys

Enillydd 2015:Hywel Griffiths

Disgrifiad,
Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Pynciau Cysylltiedig