Streic drenau 48 awr i effeithio ar dde Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, First Great Western
Disgrifiad o’r llun,
Bydd trenau newydd First Great Western yn disodli trenau'r cwmni o'r 1970au

Mae disgwyl y bydd y gwasanaeth trenau mewn rhannau o dde Cymru yn cael ei effeithio ddydd Iau, wrth i streic 48 awr gan aelodau undeb yr RMT sy'n gweithio i gwmni First Great Western barhau.

Fe ddechreuodd y streic am 18:30 brynhawn dydd Mercher ac mae'n effeithio ar y gwasanaeth trenau rhwng de Cymru a Llundain.

Mae'r gwasanaeth hwn yn rhedeg bob awr yn hytrach na phob hanner awr yn ystod y streic.

Mae'n bosib y bydd yr anghydfod yn effeithio ar rai o gefnogwyr tîm criced Lloegr fydd yn teithio ar drenau i Gaerdydd ar gyfer gwylio Cyfres y Lludw fore Iau.

Mae'r gwasanaeth o dde Cymru i Ddyfnaint a Chernyw yn rhedeg bob dwy awr yn hytrach na phob awr tra bydd y streic yn mynd yn ei blaen.

Anghydfod

Mae'r streic yn ymwneud ag anghydfod dros newidiadau arfaethedig i drenau newydd 'Hitachi Inter City Express' cwmni First Group - sy'n berchen ar First Great Western.

Fe fyddai'r newidiadau'n dileu'r angen am gerbydau gweini bwyd ar y trenau.

Yn dilyn trafodaethau rhwng undeb yr RMT a chwmni First Great Western ddydd Mercher, dywedodd Mick Cash, ysgrifenydd cyffredinol yr RMT: "Mae'r cwmni'n dal i deimlo bod dyluniad y trenau cyflym newydd allan o'u rheolaeth ac fe fyddai'n fanteisiol iddyn nhw i gael gweithdrefnau 'gyrrwr-yn-unig' a chael gwared ar gerbydau bwffe.

"Mae'r sefyllfa yma'n gwbl annerbyniol ac mae'r undeb o'r farn bod dyluniad y trenau newydd yn fater i First Group a bod digon o amser ar ôl lle bydd modd addasu dyluniad y cerbydau."

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni First Great Western: "Bu datblygiad yn y trafodaethau ond yn anffodus dim digon o ddatblygiad i undeb yr RMT allu gohirio'r streic ar fyr rybudd."