Chwarter swyddi Wylfa Newydd i bobl leol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd arlunydd o safle arfaethedig y Wylfa Newydd

Mae'r cwmni tu ôl i gynllun gorsaf ynni Wylfa Newydd ar Ynys Môn wedi dweud y bydd chwarter y gweithwyr sydd ei angen i adeiladu'r cynllun yn dod o ogledd Cymru.

Dywedodd Richard Foxhall o gwmni Horizon y byddai'r cwmni yn gwneud pob ymdrech i ddefnyddio gweithwyr lleol, ond nad oedd llawer o'r sgiliau arbenigol oedd ei angen ar gael yn yr ardal.

"Yn sicr da ni'n edrych am roi cyfleoedd gwaith i gymaint o bobl leol ac sy'n bosib," meddai.

"Un o'r pethau mwyaf ydi gwneud yn siŵr fod y cyfleoedd fydd yna ar gael i bobl leol - gan gydnabod y bydd 'na nifer o elfennau o'r gwaith o adeiladu atomfa newydd hefo sgiliau sydd ddim yn bodoli yn lleol."

Mae disgwyl y bydd angen tua 6,000 o bobl ar gyfer y gwaith adeiladu.

Dywedodd Ieuan Williams, arweinydd Cyngor Môn: "Dwi'n meddwl os da chi'n troi at ganran niferoedd - beryg mai dim ond hynny o bobl sydd 'na yng ngogledd Cymru sydd hefo'r sgiliau a'r cymwysterau cywir i wneud y gwaith, ond yn amlwg cychwyn ar y daith 'da ni rŵan ac os fedrwn ni gael mwy na hynny yn amlwg mi fydda ni'n pwyso i gael mwy."

Ddydd Iau, fe gyhoeddodd Horizon gynlluniau ar gyfer llety dros dro i 4,100 o weithwyr ar yr ynys.

Fe fydd y rhan fwyaf o'r llety wedi ei leoli yng Nghaergybi, Amlwch, ac ar y safle adeiladu ger Cemaes.

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i weld cynllun y cwmni ar gyfer gwella ffordd yr A5025 ar hyd gogledd yr ynys, fyddai'n golygu ffyrdd osgoi i nifer o gymunedau.