Jane Hutt: Y gyllideb yn 'ymosodiad' ar bobl ifanc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth George Osborne gyflwyno'r gyllideb gwbl Geidwadol gyntaf ers 1996

Mae cyllideb y canghellor George Osbourne yn "ymosodiad ar bobl ifanc" yn ôl gweinidog cyllid Llywodraeth Cymru.

Fe ymosododd Jane Hutt ar gynlluniau i gael gwared ar fudd-dal tai i bobl ifanc o dan 21 oed, gan ddweud y byddai pobl ifanc yn cael eu "taro'n galed".

Yn y gyllideb ddydd Mercher, fe wnaeth Mr Osbourne gyhoeddi 'cyflog byw' gorfodol o £7.20 yr awr o fis Ebrill 2016, gan gynyddu i £9 erbyn 2020.

Dywedodd Gweinidog Cymru Stephen Crabb y byddai'r gyllideb yn sicrhau "adferiad cynaliadwy a fforddiadwy yn y tymor hir i bobl yng Nghymru".

Pwysleisiodd y canghellor ei ymrwymiad i sicrhau isafswm cyllidebol blynyddol i Lywodraeth Cymru o'r grant blynyddol gan y Trysorlys, mwy o rymoedd i Gymru, a gwelliannau i ffyrdd a rheilffyrdd y wlad.

Ond dywedodd Ms Hutt wrth BBC Cymru y byddai rhai o'i fesurau eraill yn golygu y byddai pobl ifanc yn dioddef.

"Mae'r ymosodiad ar bobl ifanc yn bryderus a gwael", meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Jane Hutt ei bod yn pryderu ar yr 'ymosodiad' ar bobl ifanc yn y gyllideb

Ychwanegodd Ms Hutt: "Mae'r ffaith fod pobl ifanc - 18 i 21 oed - sydd wrth gwrs eisiau 'dysgu neu ennill cyflog' fel mae'n ei ddweud, yn mynd i golli eu budd-dal tai neu ddim bod mewn sefyllfa i'w dderbyn yn awtomatig.

"Rwy'n credu bod pobl ifanc yn enwedig yn mynd i gael eu taro'n galed gan y gyllideb yma."

Ond fe ddywedodd Mr Crabb bod y canghellor wedi llwyddo i gael cydbwysedd fyddai o fudd i Gymru.

"O achos penderfyniadau anodd yn ystod y senedd ddiwethaf i fynd i'r afael a'r gyllideb genedlaethol, fe allwn gyflawni llwybr esmwyth am y pum mlynedd nesaf", meddai.

"Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu parhau i gynnig cymorth i'r rhai hynny sydd ei angen tra'r un pryd yn cefnogi pobl yn ôl i gyflogaeth gan sicrhau fod gweithio yn talu."

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Stephen Crabb y bydd y mesurau'n hwb i fusnes ac yn gwobrwyo pobl mewn gwaith

Straeon perthnasol