Plaid Cymru: Trafod beirniadaeth Dafydd Elis-Thomas

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
"Nid fi yw'r barnwr, rheithgor a'r dienyddiwr," meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Mae Leanne Wood wedi dweud mai penderfyniad i Blaid Cymru ac nid iddi hi fyddai gollwng Dafydd Elis-Thomas fel ymgeisydd etholiadol.

Mae trafodaethau'n cael eu cynnal o fewn y blaid am sut i ymateb i feirniadaeth Mr Elis-Thomas o ymgyrch Plaid Cymru yn ystod yr etholiad cyffredinol, meddai Ms Wood.

Dywedodd y bydd yn rhaid i'r blaid fod yn unedig os oedd am lwyddo yn etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesaf.

Wrth siarad ar raglen Jason Mohammad ar BBC Radio Wales ddydd Iau, dywedodd Leanne Wood: "Fe fyddwn i'n disgwyl y byddai'r holl ymgeiswyr hynny yn disgwyl i neb o fewn y blaid i danseilio'r gwaith sydd wedi ei wneud ar y cyd.

"Felly mae trafodaeth yn parhau am hyn, ond yn sicr os ydym am fod yn llwyddiannus wrth gyflwyno ein hunain fel llywodraeth lwyddiannus yn yr awenau o flaen yr etholiad y flwyddyn nesaf yna mae'n rhaid i ni fod yn unedig."

"Mater i'r blaid"

Pan ofynnwyd iddi a fyddai Dafydd Elis-Thomas yn cael ei ddadethol, dywedodd: "Nid fi yw'r barnwr, rheithgor a'r dienyddiwr. Fi yw arweinydd y blaid ac mae hyn yn fater i'r blaid."

Nid oedd yn "gyfrinach" ei bod hi ac Arglwydd Elis-Thomas wedi anghytuno, ond roedd gan aelodau Plaid Cymru "ddigon o gyfleoedd" i ddadlau dros bolisïau a strategaeth y blaid meddai.

Mae'n debyg fod Arglwydd Elis-Thomas wedi gwylltio rhai o aelodau'r blaid pan ddywedodd yn ddiweddar fod Plaid Cymru wedi treulio gormod o amser yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol yn siarad am y sefyllfa yn yr Alban.

Dywedodd cyn arweinydd Plaid Cymru yn ystod yr ymgyrch fod y blaid wedi methu â darbwyllo pleidleiswyr i bleidleisio i Blaid Cymru yn hytrach na'r blaid Lafur.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Leanne Wood yn trafod sefyllfa'r blaid yn dilyn sylwadau diweddar yr Arglwydd Elis-Thomas