Datblygu castell Harlech i greu 'llu o fuddion economaidd'

  • Cyhoeddwyd
Castell Harlech

Bydd cynllun gwerth £5.9m i ail-ddatblygu un o gestyll Gwynedd yn creu "llu o fuddion economaidd" i fusnesau lleol, yn ôl arbenigwr.

Mae canolfan ymwelwyr a gwesty newydd wedi eu datblygu yng Nghastell Harlech, yn ogystal â phont newydd.

Y gobaith yw y bydd y cynllun, gafodd ei ariannu gan Brosiect Twristiaeth Treftadaeth gwasanaeth Cadw, yn denu mwy o dwristiaid i'r ardal.

Dywedodd Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Sir Caer y byddai buddion economaidd "cadarn".

Dywedodd y cyfarwyddwr, Colin Brew bod y datblygiad "eisoes wedi cael effaith bositif yn nhermau cyfleoedd i fusnesau lleol a hybu'r gadwyn gyflenwi leol".

Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r datbygiad yng Nghastell Harlech
Disgrifiad o’r llun,
Daeth sylwadau Mr Brew wrth i Brif Weinidog Cymru ymweld â'r castell

Ychwanegodd y byddai'n parhau i ddatblygu, ac y bydd yn "atyniad allweddol i ymwelwyr" gogledd Cymru.

Daeth ei sylwadau wrth i Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ymweld â'r safle.

Dywedodd bod dros 8,000 o bobl yng Ngwynedd wedi eu cyflogi yn y sector treftadaeth - 15% o gyflogaeth y sir.

"Felly mae'n hanfodol ein bod yn parhau i wella twristiaeth treftadaeth i ddenu hyd yn oed mwy o ymwelwyr," meddai.