Dirwy i dŷ bwyta ym Mhorthmadog oedd yn 'risg glir'

  • Cyhoeddwyd
Harbour ResterauntFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd perchennog y bwyty'n euog o saith trosedd hylendid bwyd

Mae tŷ bwyta yr 'Harbour Restauraunt' ym Mhorthmadog wedi derbyn dirwy o £5,000 am droseddau hylendid bwyd.

Yn ychwanegol, cafodd David Alexander Paton orchymyn i dalu £1,281.40 a £120 mewn costau.

Ymysg y troseddau oedd sawl darn o fwyd wedi llwydo, a chig oedd wedi pasio ei ddyddiad bwyta ers canol y flwyddyn ddiwethaf.

Plediodd Mr Paton yn euog o saith trosedd hylendid bwyd yn Llys Ynadon Caernarfon ar 8 Gorffennaf. Yn ychwanegol, cafwyd yn euog o fethu â gweithredu System Rheoli Diogelwch Bwyd o fewn y busnes.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd nifer o'r bwydydd wedi pasio'u dyddiad bwyta
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd bwyd wedi llwydo wedi ei ddarganfod yn y bwyty

Dywedodd Alun Evans, Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd Diogelwch Bwyd Cyngor Gwynedd: "Fel Cyngor, mae'n ddyletswydd arnom i warchod diogelwch trigolion Gwynedd a phobl sy'n ymweld â'r ardal.

"Mae swyddogion o'r Tîm Diogelwch Bwyd yn cynnal archwiliadau o fusnesau bwyd drwy gydol y sir er mwyn sicrhau fod y bwyd sy'n cael ei baratoi a'i werthu yn ddiogel i'w fwyta.

"Daeth swyddogion ar draws amgylchiadau ym mwyty'r Harbour Restaurant oedd yn peri risg glir a sylweddol i iechyd y cwsmeriaid. Rydym yn croesawu'r gosb a orfodid gan yr Ynadon ac yn credu ei fod yn gyfle amserol i atgoffa busnesau bwyd o'r angen i gydymffurfio a'r gyfraith."

Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am faterion gwarchod y cyhoedd:

"Mae Cyngor Gwynedd wastad yn ceisio gweithio gyda busnesau er mwyn eu helpu i gyrraedd y safonau cywir. Mae'r mwyafrif o fusnesau bwyd yng Ngwynedd yn cymryd materion hylendid bwyd o ddifri' ac mae gan fwy na 93% o'r busnesau sgoriau hylendid bwyd da neu dda iawn.

"Fodd bynnag, mewn ambell achos, nid oes gan yr awdurdod unrhyw opsiwn ond gweithredu'n ffurfiol i amddiffyn diogelwch y cyhoedd."