Adolygiad: 'Modd delio â'r broses ddisgyblu'n fwy effeithiol'

Cyhoeddwyd

Ar ôl derbyn argymhellion Adolygiad PriceWaterhouseCooper, sy'n beirniadu'r modd y deliodd rheolwyr â'r broses ddisgyblu, mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi sefydlu tasglu i drafod a datblygu amserlen fanwl er mwyn eu gweithredu.

Casglodd y tribiwnlys na ddylai swyddi Arwel Jones a rheolwr arall, Elwyn Williams, fod wedi eu hisraddio yn dilyn pryderon am wobrwyo a rheoli un o dendrau'r llyfrgell.

Fe aeth y ddau â'r llyfrgell i dribiwnlys yr haf diwethaf wedi i'w swyddi gael eu hisraddio o ddwy radd cyflog.

Prif ganfyddiadau'r adolygiad allanol yw a. gellid bod wedi ymdrin â'r broses ddisgyblu, honiadau a'r tribiwnlys cyflogaeth yn fwy effeithiol, b. fe gyfrannodd y ffaith nad oedd yna bolisïau a gweithdrefnau cyfredol a chlir ar gael at y ffordd y bu i'r llyfrgell ymdrin â'r materion yn ymwneud â'r ddau weithiwr ac c. gallai agweddau penodol o lywodraethiant fod wedi bod yn fwy effeithiol.

'Materion gofidus'

Bydd y tasglu yn cynnwys nifer o gynrychiolwyr o'r bwrdd ynghyd â'r Is Lywydd a'r Trysorydd.

Dywedodd Syr Deian Hopkin, Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae'r bwrdd yn gwbl benderfynol i fynd i'r afael â'r materion gofidus hynny sydd wedi'u hadnabod yn ymwneud â'n gweithdrefnau, prosesau disgyblu, rheolaeth a llywodraethiant , a hynny er mwyn sicrhau ein bod yn eu datrys.

"Fel y cyfeirir ato yn yr adroddiad, y mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud yn barod, er enghraifft, aistrwythuro corfforaethol, ond y mae rhagor i'w wneud."

Comisiynwyd yr adolygiad allanol annibynnol ym mis Mawrth gan y llyfrgell er mwyn edrych ar y ffordd yr oedd polisi disgyblu'r corff yn cael ei weithredu, ynghyd â materion eraill ag arweiniodd at y tribiwnlys.