BBC Cymru Fyw

Yr Eisteddfod ar deledu, radio ac ar-lein

Published
Os methwch chi â bod ym Meifod does dim rhaid colli dim o'r hwyl, y cystadlu, y cyngherddau nac awyrgylch y prif faes - oherwydd bydd yna ddarpariaeth estynedig o holl ddigwyddiadau'r Eisteddfod - ar deledu, radio ac ar-lein drwy gydol yr ŵyl.
Yma ar wefan BBC Cymru Fyw, bydd modd gwylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu. Yn ogystal, bydd y newyddion diweddaraf o'r maes ac orielau o luniau dyddiol ar gael.
Llif byw o'r Pafiliwn, uchafbwyntiau'r cystadlu a'r canlyniadau'n llawn ar BBC Cymru Fyw
Bydd gan wylwyr sêt flaen yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015 - a hynny heb symud o'r soffa. Nia Roberts, Dewi Llwyd a Heledd Cynwal fydd yn llywio'r rhaglenni dyddiol ar S4C trwy sgwrsio gyda'r cystadleuwyr a chyflwyno holl ddigwyddiadau ac atyniadau eraill y maes, gyda Tudur Owen yn crynhoi uchafbwyntiau'r wythnos ar y nos Sul olaf.
Gyda'r hwyr, fe fydd Iwan Griffiths yn rhoi blas o holl ddigwyddiadau'r dydd yn 'Mwy o'r Maes', ac ar y nos Fercher a'r nos Wener, Iwan fydd yn ein tywys drwy'r cystadlu hwyr o lwyfan y Pafiliwn.
·'Rhaglen y Dydd': 10am
·'Mwy o'r Maes': Sadwrn - 8pm; Sul - 6.40pm; Llun, Mawrth a Iau - 8pm
·'Oedfa'r Eisteddfod': Sul - 10am
·'Y Gymanfa Ganu': Sul - 8pm
Gwyliwch yr Eisteddfod yn fyw ac ar alw drwy'r wythnos ar wefan S4C
Ar BBC Radio Cymru, lleisiau cyfarwydd Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis fydd yng ngofal y darllediadau, gydag Ifan Evans yn crwydro'r maes a Nia Lloyd Jones yn dod â'r holl fwrlwm o gefn y prif lwyfan. Bydd 'Post Cyntaf' a 'Rhaglen Dylan Jones' yn fyw o'r maes carafanau yn ddyddiol yn ogystal â thrafodaeth o bynciau llosg y dydd ar 'Taro'r Post' am 1pm gyda Garry Owen.
Bydd uchafbwyntiau'r Babell Lên am 1.30pm, 'Post Prynhawn' yn dilyn y darlledu o'r maes am 5.30pm, a bydd 'Tocyn Wythnos' yno gyda Beti George yn rhoi blas o'r brifwyl gyfan bob nos. Am 8pm bydd Llais y Maes gyda Richard Rees, Lisa Gwilym a Guto Rhun yn ein tywys trwy arlwy cerddorol yr Eisteddfod o'r llwyfan perfformio i'r Tŷ Gwerin ac i Maes B.
Amserlen lawn a gwybodaeth am raglenni Radio Cymru o Eisteddfod 2015
Bydd yr Eisteddfod hefyd yn cael sylw yn ystod rhaglenni BBC Radio Wales gyda Jason Phelps yn dod â blas dyddiol o'r maes, a bydd rhaglen Eleri Siôn yn darlledu o'r maes ddydd Iau.
Ewch i wefan Radio Wales am fwy o wybodaeth
Hefyd fe fydd rhaglenni newyddion BBC Cymru, gan gynnwys 'Wales Today', a 'Newyddion 9' ar S4C, yn adrodd yn helaeth am y straeon eisteddfodol diweddaraf bob dydd.