Tenis a hunluniau

  • Cyhoeddwyd

Mi wnaethon ni eu rhybuddio nhw draw yn SW19 am Catrin Heledd a'i ffôn!

Ond fel y gwelwch chi, wnaeth mawrion Wimbledon ddim cymryd sylw o gwbl. Mae Catrin yn rhannu rhagor o'i hunluniau gyda Cymru Fyw ac yn hel ambell atgof hefyd am y tenis sydd wedi bod yn digwydd yn ne Llundain dros y pythefnos diwethaf:

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cat wedi gwneud rhywbeth prin iawn, cael llun gyda rhywun o'r Deyrnas Unedig sydd wedi ennill Wimbledon!

Am flwyddyn arall mae Pencampwriaeth Wimbledon yn tynnu at ei therfyn. Ar ôl dros 650 o gemau ar gyrtiau gwyrddion a 54,250 o beli, mae'n bryd ffarwelio â Federer, dweud da bo wrth Djokovic a MOMG wrth Murray - tan i ni gwrdd eto ymhen 12 mis hynny yw!

Ac am bythefnos mae hi 'di bod - Serena unwaith eto yn serennu, Andy'r Albanwr yn diddanu a hynny i gyd yn heulwen braf SW19.

Felly wedi 13 diwrnod o gystadlu - beth sy'n aros yn y cof? Gêm y bencampwriaeth o bosib... Heather Watson yn herio Serena Wlliams - Dafydd yn erbyn Goliath - y ferch 21 oed yn mynd ben-ben â'i harwres ar gwrt am y tro cynta. Ac am ornest oedd hi - Watson ddeubwynt yn unig o guro'r un oedd â'i lluniau yn goruchuddio muriau ei 'stafell wely ddeng mlynedd yn ôl.

Disgrifiad o’r llun,
Uchafbwynt Wimbledon i Heather Watson? Cipio pwyntiau lu yn erbyn Serena Williams? Nage siwr! Llun efo Catrin Heledd!

Mae'r dyddiau o ganu ar gwrt i ddifyrru yn ystod y glaw 'di dod i ben diolch byth ond eleni fe gafodd record ei thorri yn Wimbledon. Torf Henman Hill yn toddi - criw y cwrt canol yn pobi wrth i'r tymheredd gyrraedd 35.7 gradd Celsius gyda gwerthiant eli haul a hufen iâ ar gynnydd o ganlyniad!

Roedd 'na ambell i ddigwyddiad ar gwrt i godi gwên hefyd - Titw Tomos Las yn tarfu ar y tenis wrth i Novak Djokovic herio Phillipp Kohlschreiber - doedd hi ddim yn hir tan bod cyfri trydar dychanol ei hun gan yr aderyn o'dd yn prysur droi'n dipyn o seren!

Disgrifiad o’r llun,
"Rhaid i mi rybuddio'r mab 'cw i osgoi hon a'i ffôn!"

Ac er ei fod e'n ddigon cyfarwydd ag arwyddo ambell i raglen neu bêl - mae'n siŵr taw dyma'r tro cynta' i Djokovic arwyddo coes brosthetig tra'n gadael y cwrt ar ddiwedd gêm!

Mae Wimbledon yn lle traddodiadol - dyw'r dorf ddim yn un am ormod o sŵn na reiat, ond fe ddaeth "Y Fanatics" i darfu ar y tawelwch eleni.

Yn driw iawn, bu'n rhaid dilyn pob un cystadleuydd o Awstralia gan gynnwys y cymeriad Nick Kyrgios. Ar goedd, trwy gân fe fuon nhw'n cefnogi'n groch a swyddogion y wasg yn Wimbledon druain yn gweld cynnydd mewn cwynion o ganlyniad!

A dyna i chi wedyn yr hunluniau! Her gan Cymru Fyw i gymryd cynifer ag odd yn bosib heb gael fy hebrwng yn go handi drwy'r drws cefn gan swyddog diogelwch blin.

Virginia Wade, Goran Ivanisavic, Judy Murray a Stephen Fry(!) - do 'dwi di llwyddo i'w cael nhw i gyd - daeth rhyw hanner cyfle gyda Djokovich ond nid da lle gellir gwell. Andy yw'r arwr dwi'n anelu amdano! Ymlaen i 2016!

Disgrifiad o’r llun,
Mae un o'r rhain yn cael eu hystyried yn drysor cenedlaethol. Stephen Fry ydy'r llall