Lluniau: Eisteddfod Llangollen 2015 // Pictures: Llangollen Eisteddfod 2015

  • Cyhoeddwyd

Bob mis Gorffennaf mae Llangollen yn Sir Ddinbych yn croesawu'r byd i'r dre ar gyfer yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol. Dyma i chi flas o'r wŷl trwy lens y ffotograffydd Ceri Llwyd:

Every July Llangollen in Denbighshire welcomes the world to the town for the International Musical Eisteddfod.Take a unique look at the festival through the lens of photographer Ceri Llwyd:

Disgrifiad o’r llun,
Mae Charlie Chaplin yn dal i ddenu'r merched ar ôl yr holl flynyddoedd! // Charlie Chaplin is still wooing the ladies after all these years!
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna groeso cynnes i bedwar ban byd ym mryniau Clwyd // There's a warm welcome for competitors from all corners of the globe in the Clwydian hills
Disgrifiad o’r llun,
"Oes ganddoch chi'ch tri unrhyw syniad ble mae Charlie Chaplin?" // "Do you three know where I can find Charlie Chaplin?"
Disgrifiad o’r llun,
"Help! Mae ganddom ni rywbeth mawr glas yn ein llygaid" // These young ladies have the blue eyed monster in their eyes
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i'r blodau fod ar eu gorau ar y llwyfan hefyd // Meticulous preperations on stage before the competing begins
Disgrifiad o’r llun,
Ydy'r llaw chwith yn gwybod be' mae'r law dde yn ei wneud? // This is a handy place to practice
Disgrifiad o’r llun,
Llinell frau rhwng llwyddiant a methiant // It's a thin line between success and failure
Disgrifiad o’r llun,
"Ble mae'r glaw 'ma dwi wedi clywed cymaint o sôn amdano?" // "I never knew Wales was as hot as this"
Disgrifiad o’r llun,
"Heddiw Llangollen, ble awn ni fory?" // "Llangollen today, where shall we go tomorrow?"
Disgrifiad o’r llun,
"Mae'r drymio 'ma yn waith sychedig" // "This drumming business is thirsty work"
Disgrifiad o’r llun,
"Mae'n bluen yn ein het cael ein llun yn oriel Cymru Fyw!" // Feathered and painted, these boys are ready to compete
Disgrifiad o’r llun,
Helo, helo, helo... edrychwch pwy sydd yn y llun! // 'Ello, 'ello, 'ello, look who's joined the party!
Disgrifiad o’r llun,
Yr hen a'r ifanc wedi cael diwrnod i'w gofio // Young and old have had a memorable day at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
"Cymrwch bwyll wrth adael y cyngerdd" // "Take it easy on your way home"