Agor Pont Briwet, Meirionnydd wedi cynllun £20m

  • Cyhoeddwyd
AgoriadFfynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y lon ei hagor yn swyddogol gan blant Ysgol Talsarnau ac Ysgol Cefn Coch

Bellach mae modd croesi'r bont newydd dros aber afon Dwyryd, yng ngogledd Meirionnydd, wedi i Bont Briwet agor yn swyddogol ddydd Llun.

Cafodd yr hen bont a oedd yn 150 oed ei chau 18 mis yn ôl ac ers hynny bu'n rhaid i drigolion yr ardal deithio 16 milltir ychwanegol i fynd i'w gwaith neu i siopa ac mae hynny wedi creu anhwylustod a chostau ychwanegol.

Cafodd system gonfoi ei defnyddio i hwyluso traffig ar yr A496 rhwng Llandecwyn a Maentwrog gan fod y ffordd mor gul.

Disgrifiad,

Ar ôl deunaw mis o waith adnewyddu, mae'r bont sy'n cysylltu Penrhyndeudraeth a Harlech wedi ail agor.

Mae'r bont newydd wedi costio £20 miliwn, arian o Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop, Network Rail, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae mawr oedi wedi bod ar gwblhau'r gwaith adeiladu ar Bont Briwet

Cafodd y bont reilffordd ei hagor ym mis Medi'r llynedd ac roedd y bont i gerbydau i fod i agor chwe mis yn ôl ond oherwydd problemau technegol bu rhaid gohirio'r agoriad.

Fe wnaeth plant o ysgolion Talsarnau a Phenrhyndeudraeth dorri'r rhuban i agor y bont newydd yn swyddogol ddydd Llun.

Bydd modd i gerddwyr a beicwyr ddefnyddio'r lon newydd a fydd yn cysylltu gyda Llwybr Arfordir Cymru.

Ffynhonnell y llun, cyngor gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Plant yr ysgolion cynradd lleol yn yr agoriad swyddogol
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Y bont ar ei newydd wedd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Ceir a cherddwyr yn croesi'r bont ddydd Llun
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl leol wedi gorfod teithio 16 milltir yn ychwanegol tra'n aros am bont newydd