Iechyd: Cynnydd mewn cwynion staff

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ymchwil y Democratiaid Rhyddfrydol yn gofyn faint o weithwyr oedd wedi cwyno am ddiffyg staff gyda chymwysterau addas

Mae gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi gwneud dros 10,000 o gwynion ers 2012 yn ôl gwaith ymchwil gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

Fe wnaeth y byrddau iechyd dderbyn 3,000 o gwynion yn 2012, 2,969 yn 2013, 3,471 yn 2014, a 955 hyd yn hyn yn 2015.

Yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, roedd y ffigyrau yn dangos fod "gwir angen cymorth ar weithwyr iechyd".

Dywed Llywodraeth Cymru fod yna 33% yn fwy o bobl yn gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd ers dyfodiad datganoli yn 1999.

Diogelu

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol ofyn i'r byrddau iechyd faint o gwynion gafodd eu derbyn gan weithwyr yn cwyno am ddiffyg staff gyda chymwysterau addas.

Dywedodd Kirsty Williams: "Mae'r ffigyrau yn dangos Gwasanaeth Iechyd dan reolaeth y blaid Lafur yn un sydd o dan straen ofnadwy ac angen cymorth."

Dywedodd pe bai ei phlaid mewn grym y byddant yn cyflwyno deddf i sicrhau fod o'n ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu lefelau staffio diogel.

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ein hymroddiad i'r Gwasanaeth Iechyd yn glir - mae mwy na 43% o'r holl gyllideb yn cael ei fuddsoddi yn y Gwasanaeth Iechyd bob blwyddyn.

"Mae mwy o feddygon, mwy o nyrsys, mwy o fydwragedd a mwy o barafeddygon a staff deintyddol yn y Gwasanaeth Iechyd heddiw nag oedd yna 10 mlynedd yn ôl."