Galw am fwy o gerfluniau i fenywod

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Peter Clayton/ Geograph
disgrifiad o’r llunMae cerflun o Gareth Edwards yng nghanolfan siopa Dewi Sant yng Nghaerdydd.

Mae awdur blaenllaw wedi dweud nad oes yna ddigon o gerfluniau yng Nghymru i nodi cyfraniad menywod i'n bywyd cenedlaethol.

Dywed Dr Jasmine Donahaye fod angen trafodaeth genedlaethol ar y pwnc a gofyn pam nad oes yna gymaint o gerfluniau i ferched ac i ddynion, gan gyfeirio at gerfluniau fel rhai i Gareth Edwards, Aneurin Bevan a Tommy Cooper.

Dywedodd Dr Donahaye ei bod wedi ymddiddori yn y pwnc ar ôl ysgrifennu bywgraffiad o'r awdur Lily Tobias.

Mae yna gerfluniau i'r Frenhines Victoria yn Wrecsam a Buddug, arweinydd y Celtiaid cynnar yng Nghaerdydd.

"Mae pobl sy'n darllen bywgraffiad Lily Tobias yn gofyn, "'sut nad ydym wedi clywed amdani hi? Pam iddi fynd yn angof?'"

Mae AC Gogledd Caerdydd Julie Morgan yn cefnogi ei sylwadau.

Dywedodd hi fod bwrdd iechyd y gogledd wedi mabwysiadu enw Betsi Cadwaladr ond eto does yna ddim cerflun.