Sefydlu corff i godi trethi newydd Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl y bydd y trethi newydd yn codi tua £220 yn ystod y flwyddyn ariannol.

Mae deddfwriaeth sy'n paratoi ar gyfer datganoli hawliau dros rai trethi i Fae Caerdydd wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r mesur yn gosod cynlluniau i greu Awdurdod Refeniw Cymreig, gyda'r grym i gasglu a rheoli trethi.

Mi fydd hefyd yn creu Siartr Trethdalwyr, yn dangos beth fydd hawliau a chyfrifoldebau'r awdurdod a threthdalwyr.

Hwn yw'r tro cyntaf mewn 800 mlynedd i Gymru gael corff sydd â'r hawl i godi trethi.

O fis Ebrill 2018 fe fydd gweinidogion Cymru yn gyfrifol am gasglu treth tirlenwi a hefyd y dreth fydd yn disodli'r dreth stamp ar dai.

Mae'r ddeddf yn amlinellu swyddogaethau'r awdurdod newydd, ond does yna ddim amcangyfrif am y gost o sefydlu'r corff.