Syr Gareth Edwards mewn lluniau // Sir Gareth Edwards in pictures

  • Cyhoeddwyd

Ar 17 Medi, mae cyn-fewnwr Cymru, Y Llewod a'r Barbariaid Gareth Edwards yn cael ei urddo'n farchog gan y Frenhines. Dyma gipolwg ar ei yrfa mewn lluniau:

Former Wales, Lions and Barbarians scrum-half Gareth Edwards is to be awarded a knighthood on 17 September. Cymru Fyw takes a look at his career in pictures:

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Gareth Edwards 53 cap i Gymru rhwng 1967 a '78, gan sgorio 20 cais. // Gareth Edwards won 53 caps for Wales between 1967 and '78, scoring 20 tries.
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Dyn un clwb. Treuliodd y mewnwr ei holl yrfa gyda Clwb Rygbi Caerdydd, rhwng 1966 a 1978. // The scrum-half spent his whole club career with Cardiff Rugby Club between 1966 and 1978.
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Gareth ar ôl sgorio un o'i geisiau enwocaf yn erbyn Yr Alban yn 1972. // Gareth after scoring one of his most memorable tries against Scotland in 1972.
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl nifer, cais y mewnwr i'r Barbariaid yn erbyn y Crysau Duon yn 1973 ydi'r cais gorau i'w sgorio erioed. // The scrum-half's try for the Barbarians against the All Blacks in 1973 is regarded by many as one of the best tries ever scored.
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gareth a'r Llewod yn dathlu cais yn erbyn De Affrica yn 1974. Enillodd 10 cap dros y Llewod, gan gynnwys pedwar ar y daith enwog, lwyddiannus i Seland Newydd yn 1971. // Gareth and the Lions celebrating a try against South Africa in 1974. He won 10 caps in the Lions shirt, including four on the famous and victorious tour of New Zealand in 1971.
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gareth (canol) yn rhoi'r byd yn ei le gyda'i gyd-chwaraewr i Gymru, Caerdydd, Y Llewod a'r Barbariaid - yr athrylith Barry John (ar y chwith), a blaenwr tîm pêl-droed Cymru, John Toshack yn 1976. // Gareth (centre) chatting away with his Cardiff, Wales, Lions and Barbarians teammate, Barry John (left), and Wales' football team striker, John Toshack in 1976.
Disgrifiad o’r llun,
Gareth a Cymru'n trechu Iwerddon yn 1978, ar eu ffordd i Gamp Lawn arall a'r olaf i'r mewnwr. Enillodd Gareth dair Camp Lawn, pum Pencampwriaeth a thair Coron Driphlyg. // Gareth and Wales beating Ireland in 1978 on their way to a Grand Slam - the last for the scrum-half. Gareth won three Grand Slams, five Championships and three Triple Crowns during a glittering career.
Disgrifiad o’r llun,
Wedi ymddeol yn 1978, bu Gareth yn gapten ar y cwis chwaraeon poblogaidd Question of Sport. O'r chwith i'r dde: Gareth, David Coleman ac Emlyn Hughes. // After his retirement in 1978, Gareth became Captain on the popular sports quiz, Question of Sport. From the left: Gareth, David Coleman and Emlyn Hughes.
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yr hanneri hynod. Gareth a'i bartner i Gymru, Llewod a'r Barbariaid, Phil Bennett. // Gareth and his half-back partner for Wales, the Lions and the Barbarians, Phil Bennett. Wales' best ever?
Ffynhonnell y llun, David Rogers/Getty
Disgrifiad o’r llun,
O'r cae i'r pwynt sylwebu. Mae Gareth bellach yn rhan o dimau sylwebu'r BBC ac S4C. // Gareth now works as a pundit for both the BBC and S4C.
Ffynhonnell y llun, Gareth Everett/Huw Evans Picture Agency
Disgrifiad o’r llun,
Gareth a'i wraig Maureen. // Gareth and his wife Maureen.