Carchar i adeiladwr am wthio dyn i lawr y grisiau a'i daro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kevin Syms mewn perthynas gyda Joanne Parkhouse Thomas

Mae adeiladwr o ardal Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei garcharu am oes am lofruddiaeth.

Fe darodd Kevin Syms, 53 oed, o Borthcawl, y gyrrwr tacsi, Nicholas Tame, 46 oed, ar ôl ei wthio i lawr grisiau.

Clywodd Llys y Goron Abertawe am yr hyn ddigwyddodd yng nghartref cariad Syms, Joanne Parkhouse Thomas, yn y Pîl yn dilyn noson yn y dafarn.

Roedd Syms yn gwadu llofruddiaeth, ond fe gafodd ei garcharu am o leiaf 14 mlynedd ddydd Iau. Fe gafodd Parkhouse Thomas hefyd ei charcharu am 18 mis am wyrdroi cwrs cyfiawnder wedi iddi ddweud celwydd wrth yr heddlu.

Gwrthych caled

Dywedodd y barnwr, Wyn Lewis Williams, fod y llofruddiaeth yn "ddigymell" ac nid oedd wedi ei chynllunio o flaen llaw.

"Rwyf yn siŵr eich bod wedi lladd Mr Tame drwy ei wthio'n fwriadol i lawr y grisiau ac yna'i daro," meddai.

Fe glywodd y llys fod dadl wedi bod yn y tŷ ar ôl i Mr Tame a Parkhouse Thomas ddeffro Syms (a oedd yn cysgu yn yr eiddo) a gofyn iddo adael.

Cyfaddefodd Syms ei fod wedi gwthio Mr Tame i mewn i ddrws ystafell wely, ond honnodd ei fod yn y gwely pan glywodd ef yn syrthio i lawr y grisiau.

Dywedodd yr erlynydd Patrick Harrington QC: "Roedd yr anafiadau i ben Mr Tame yn ofnadwy. Fe'u achoswyd gan wrthrych caled i ddyn oedd yn gorwedd yn ddiymadferth ar waelod y grisiau."