Adroddiad BBC: Llai yn gwylio yn Gymraeg

Cyhoeddwyd

Mae toriadau i gyllid BBC Cymru wedi symud darpariaeth rhaglenni teledu Saesneg "at y dibyn", yn ôl y corff sy'n cynrychioli cynulleidfaoedd Cymraeg.

Mae Cyngor Cynulleidfaoedd Cymru yn gyfrifol am graffu ar waith Ymddiriedolaeth y BBC.

Wedi i'r BBC gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y gorfforaeth fore Mawrth, fe ddywedodd y cyngor nad oedd 'na "unrhyw welliant" wedi iddyn nhw fynegi pryder y llynedd fod "y gyllideb yn crebachu" o ran rhaglenni sy'n adlewyrchu bywyd Cymreig.

Fe ddywedodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, ei bod hi'n "bwysig" i gynnal trafodaeth gyhoeddus am raglenni'r BBC yn ystod arolwg y siarter, sydd ar droed.

Dadansoddiad Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Mae'r frwydr i gynyddu'r nifer o raglenni Saesneg i Gymru yn barod yn un gyhoeddus iawn.

Llynedd ddaeth cyfarwyddwr cyffredinol y BBC, Tony Hall, i Gaerdydd i rybuddio am yr "erydiad" sydd wedi digwydd dros y degawd diwethaf, ac mae'r gwleidyddion eisoes wedi ymuno â'r ymgyrch i gynyddu'r allbwn.

Ond mae'r gostyngiad yn y nifer sy'n gwylio rhaglenni'r BBC ar S4C yn mynd i beri pryder i'r rhai sy'n ymladd brwydr arall - i ddiogelu'r sianel Gymraeg rhag unrhyw doriadau ychwanegol.

Y rhesymeg tu ôl i'r cwymp yn 2014/15 oedd penderfyniad S4C i symud y Clwb Rygbi o ddydd Sadwrn i ddydd Sul, a'r toriad yng nghyllideb Pobol y Cwm gan S4C ddaeth ag un rhifyn yr wythnos i ben, a'r diwedd i'r omnibws.

Mae'r gostyngiad cyffredinol yn un brawychus i'r rhai sydd am warchod S4C, ond fe allai hefyd fod yn fêl ar fysedd gelynion y sianel. Fe fydd mwy o ystadegau i ddod yn adroddiad blynyddol S4C yn yr wythnosau nesaf.

Wrth gwrs, mae rhai o'r gwylwyr sy'n diffodd y bocs yn gyfrifol am y tŵf yn y nifer sy'n dewis gwylio ar lein yn lle. A thra bo'r rhybuddion ynglŷn â'r rhaglenni Saesneg a Chymraeg yn amlwg iawn erbyn hyn, mae hefyd yn anoddach fyth i fesur gwir gyrhaeddiad rhaglenni traddodiadol wrth i'r diwydiant ymdopi gyda newidiadau aruthrol i'r dechnoleg, ac i arferion y gwylwyr.

Ffigyrau BBC Cymru

Yn ogystal â'r adroddiad blynyddol, fe gyhoeddodd BBC Cymru arolwg 2014/15, ddangosodd fod 900,000 o bobl wedi gwylio rhaglenni teledu'r gorfforaeth yng Nghymru am o leiaf chwarter awr bob wythnos - cwymp o 70,000 ers y flwyddyn flaenorol.

Pobol y Cwm oedd rhaglen fwya' poblogaidd BBC Cymru yn Gymraeg, gyda chynulleidfa o 58,000 (yn cynnwys ail-ddarllediadau yn yr un wythnos), a BBC Wales Today sydd fwya' poblogaidd yn Saesneg, gyda chynulleidfa o 293,000 am 6.30pm.

Roedd 'na gwymp yn nifer gwylwyr darpariaeth BBC Cymru ar S4C - 131,000 fu'n gwylio yn 2014/15, o'i gymharu â 155,000 yn 2013/14.

Er y cwymp yn y ffigyrau, fe wnaeth mwy na 800,000 wylio a gwrando ar ddarpariaeth canmlwyddiant Dylan Thomas.

Fe lwyddodd gwasanaethau ar-lein Cymraeg y gorfforaeth i ddenu 89,000 o ddefnyddwyr unigryw bob wythnos. 40,000 oedd y ffigwr yn 2013/14.

Fe gafodd gwasnaeth ar-lein Cymru Fyw ei lansio ym mis Mai 2014, ac mae nifer y defnyddwyr wedi treblu o fewn y cyfnod byr hwnnw.

Roedd 'na gwymp yn nifer defnyddwyr tudalennau gwe Saesneg BBC Cymru, o 3.65m yn 2013/14 i 3.48m yn 2014/15.