Cynllun isafswm pris alcohol i 'arbed bywydau'

  • Cyhoeddwyd
Diodydd mewn siopFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn dweud y byddai'r ddeddf yn effeithio ar ddiodydd cryf sy'n cael eu gwerthu'n rhad

Bydd cyfraith i gyflwyno isafswm pris i bob uned alcohol sy'n cael ei werthu yng Nghymru yn arbed bywydau, yn ôl gweinidog.

Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd, yn dweud y bydd gosod isafbris o 50c i bob uned o alcohol yn arbed bywydau ac arian drwy leihau salwch, troseddu ac absenoldeb o'r gweithle.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y mesur drafft, fyddai'n golygu bod pris potel tri litr o seidr 7% yn dyblu, a phris potel 70cl o fodca yn cynyddu o dros £3.

Amcangyfrif y llywodraeth yw y byddai cyflwyno isafswm yn:

  • Arbed £109m mewn derbyniadau i'r ysbyty bob blwyddyn;
  • Arwain at 3,684 yn llai o droseddau bob blwyddyn;
  • Achosi 10,000 yn llai o ddiwrnodau o absenoldeb o'r gweithle bob blwyddyn.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Gething yn dweud bod y cynllun yn dangos "ymrwymiad cadarn" y llywodraeth

Dywedodd Mr Gething bod "mynd i'r afael â chamddefnyddio alcohol yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru".

"Bydd cyflwyno isafbris i bob uned yn effeithio ar y diodydd hynny sy'n cael eu gwerthu am bris annerbyniol o rad yn unol â faint o alcohol sydd ynddynt.

"Mesur sydd wedi'i dargedu'n dda yw hwn gan na fydd ei effaith ar yfwyr cymedrol yn fawr iawn o gwbl ond bydd ei effaith ar yfwyr risg uchel yn sylweddol."