Tŷ crwn Penfro: Ennill apêl

  • Cyhoeddwyd
roundhouse
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tŷ ei godi heb ganiatad cynllunio

Mae cwpl ifanc o ardal Crymych wedi ennill eu hapêl cynllunio i geisio rhwystro'r awdurdodau rhag dymchwel eu tŷ crwn yng Nglandŵr, sy'n adeilad eco-gyfeillgar.

Fe wnaeth Charlie Hague a Megan Williams adeiladau eu cartref Pwll Broga am tua £12,000, ond heb ganiatâd cynllunio.

Mae'r ddau yn byw yn y tŷ crwn gyda'u mab.

Disgrifiad,

Dywedodd Megan Williams ei fod yn deimlad "anghredadwy" wedi'r penderfyniad

Cais cynllunio

Ar ôl adeiladu'r safle fe wnaeth y cwpl gais gynllunio am yr adeilad, ond cafodd hwnnw ei wrthod gan gynghorwyr Sir Penfro yr haf diwethaf.

Fe wnaeth y cwpl gais apêl i'r Arolygaeth Cynllunio gan ddweud eu bod yn gobeithio fod eu hadeilad yn cwrdd â'r criteria sy'n cael eu gosod gan gynllun polisi Datblygiad Un Planed.

Yn ôl y cynllun hwnnw mae angen i'r adeilad fod yn hunan gynaliadwy yn nhermau bywyd, ynni ag incwm.

Dywedodd dyfarniad yr Arolygydd Cynllunio Kay Sheffield ddydd Mawrth fod y datblygiad yn cydymffurfio gyda chanllawiau Llywodraeth Cymru ar bolisi Datblygiad Un Planed.

Disgrifiad o’r llun,
Charlie Hague a Megan Williams yn eu cartref
Ffynhonnell y llun, Www.simondale.net
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tŷ ei adeiladu gan Mr Hague, sy'n gerflunydd
Ffynhonnell y llun, Amanda Jackson
Disgrifiad o’r llun,
Deunyddiau naturiol sydd wedi eu defnyddio y tu mewn i'r tŷ