Carcharu cyn arweinydd Sgowtiaid

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Caernarfon mae cyn arweinydd Sgowtiaid wedi ei garcharu am flwyddyn am dorri gorchymyn atal troseddau rhyw.

Yn 2006 roedd Paul Victor Ellis, 51 oed o Dregarth, Bangor, yn euog o saith o droseddau yn erbyn bechgyn rhwng 1987 a 2005.

Roedd wedi cael gorchymyn atal troseddau rhyw.

Yn gynt eleni sylweddolodd yr awdurdodau ei fod wedi torri tri amod allan o chwech, hynny yw dod i gysylltiad â phlentyn a hynny heb gael ei arolygu, peidio â dweud wrth yr heddlu ei fod wedi newid cyfeiriad, a bod yn berchen ar gyfrifiadur.

Hefyd plediodd yn euog i wneud lluniau anweddus o blentyn a meddu ar ddelweddau anweddus o blant.

Fe gafodd orchymyn atal troseddau rhyw parhaol.