Babi mewn afon: Rhyddhau delweddau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddarganfyddiad corff babi newydd-anedig yn afon Taf yng Nghaerdydd ar 23 Mehefin wedi rhyddhau delweddau o gwrlid a lliain gafodd eu defnyddio i orchuddio'r corff.

Mae swyddogion Heddlu De Cymru'n parhau i apelio ar fam y babi i gyflwyno ei hun er mwyn sicrhau ei bod yn derbyn gofal meddygol pwrpasol ac er mwyn sicrhau ei bod yn iach a diogel.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark O'Shea: "Mae'r cwrlid gwely a'r lliain ill dau o gwmniau yn yr Almaen. Mae'r cwmniau wedi dweud wrthym ni fod y cynnyrch hwn yn cael ei werthu ar y we ac yna drwy'r post.

"Mae gennym ni bryder gwirioneddol am iechyd a lles mam y babi ac rwy'n erfyn arni i gysylltu gyda'i meddyg teulu neu ei thîm bydwragedd lleol er mwyn derbyn y gofal meddygol y gallai fod ei angen.

"Rydym yn parhau i apelio ar unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad yma neu ar i unrhyw un allai fod o gymorth wrth i ni geisio adnabod y fam i gysylltu gyda ni."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i ffonio Heddlu De Cymru ar 101 neu'n gyfrinachol ar 0800 555111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1500224381.

Disgrifiad o’r llun,
Gweithgaredd y gwasanaethau brys yn dilyn y darganfyddiad