Mwy o blant yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae nifer y plant sy'n cael eu mabwysiadu yng Nghymru yn cynyddu, yn ôl ffigyrau swyddogol.

Mae adroddiad blynyddol cyntaf y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn dweud bod cynnydd o 6% yn nifer y blant sydd wedi cael eu gosod i fabwysiadu dros y flwyddyn y cafodd y gwasanaeth ei lansio.

Mae hyd y broses o fabwysiadu hefyd wedi lleihau o 10 mis, sy'n golygu ei bod hi'n cymryd 16.5 mis i osod plant mewn cartref newydd ar gyfartaledd.

Yn ogystal, mae nifer y bobl sy'n cael eu cymeradwyo fel mabwysiadwyr wedi cynyddu o dros chwarter yn ystod yr un cyfnod.

Fe gafodd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ei sefydlu ym mis Tachwedd 2014 i ddod o hyd i ragor o bobl oedd am fabwysiadu yng Nghymru, a sicrhau bod cefnogaeth ar gael wedi i'r broses fabwysiadu ddod i ben.

'Hynod blês'

Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan lywodraeth leol, gan weithio gyda phartneriaid yn y sector wirfoddol, ac mae'n rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i weddnewid gwasanaethau cymdeithasol.

Fe ddywedodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithredol y cynllun:

"Dwi'n hynod blês gyda llwyddiannau'r gwasanaeth hyd yn hyn; yn enwedig gan fod mwy o blant yn cael eu gosod yn gynt, a mwy yn cael eu cymeradwyo i fabwysiadu.

"Dwi'n gweld bod rhagor i'w wneud fel bod pawb sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn cael profiad gwell yn gyson, yn enwedig o ran cefnogaeth yn ystod y broses. Mae'r adroddiad yn dangos ein bod ni mewn lle gwell nag erioed i lwyddo yn hynny o beth."