Hel arian i dalu i farw: Canslo digwyddiad

  • Cyhoeddwyd
Jackie Baker
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jakie Baker yn dioddef o glefyd motor niwron

Mae dynes o Lanelli sy'n ceisio hel arian er mwyn talu i'w mam, sy'n dioddef o glefyd motor niwron, farw mewn clinig yn y Swistir, wedi gorfod canslo digwyddiad.

Mae Tara O'Reilly yn dweud bod ei mam, sy'n dioddef o glefyd niwronau motor, eisiau marw gydag urddas.

Dywedodd Ms O'Reilly ei bod hi am helpu ei mam Jackie Baker i ddewis pryd a sut y mae hi'n marw.

Mae cynorthwyo rhywun i ladd eu hunain neu i geisio lladd eu hunain yn drosedd ac mae Heddlu Dyfed-Powys wedi dweud eu bod yn ymwybodol o'r achos ac yn ymchwilio i'r ymgyrch i hel arian.

'Creulon'

Yn ôl Ms O'Reilly, mae hi angen £8,000 i dalu i deithio i glinig Dignitas a does ganddi ddim dewis ond gofyn am gymorth.

Roedd hi wedi trefnu noson elusennol i geisio cyrraedd y nod.

Ond bnawn Iau, fe ddywedodd fod y noson wedi ei chanslo, ar ôl i ddau heddwas ymweld â hi a'i chwaer, gan ei rhybuddio fod rhoi cymorth i rywun farw yn drosedd.

Gall person sy'n cynorthwyo rhywun arall i ladd eu hunain wynebu hyd at 14 o flynyddoedd yn y carchar, petai'r heddlu yn eu herlyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tara O'Reilly yn dweud nad oes ganddi ddewis ond hel arian i'w mam

Dywedodd Ms O'Reilly wrth BBC Cymru bod y teulu wedi meddwl yn ofalus am ddymuniadau ei mam.

"Fe wnaeth fy mam siarad gyda fi a fy chwaer am y peth a dweud os yw'n gwaethygu, fel y mae wedi, yna roedd hi eisiau mynd i'r Swistir.

"Roedden ni mor drist, oherwydd mae'n amhosib meddwl am y peth.

"Ond wrth i'r misoedd fynd heibio, ac rydyn ni wedi gweld faint y mae hi wedi dirywio, yn methu bwydo ei hun na gwisgo ei hun.

"Mae'n greulon. Bydde' chi ddim yn gadael i gath neu gi ddioddef, bydde' chi'n mynd a nhw i'r milfeddyg. Dyna sy'n garedig.

"Nid yw hyn yn garedig. Gorfod sychu ceg eich mam, ei bwydo a rhoi diodydd iddi drwy welltyn."