Cwest Hillsborough: Heddlu 'ond yn poeni' am alcohol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hillsborough Inquests
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl yn stadiwm Hillsborough

Mae brawd dyn o ogledd Cymru fu farw yn nhrychineb Hillsborough wedi dweud wrth gwest fod yr heddlu ond eisiau gwybod faint o alcohol oedden nhw wedi ei yfed.

Roedd Steven Brown, 25 o Holt ger Wrecsam, yn un o'r 96 o gefnogwyr fu farw yn ystod y gêm Cwpan FA yn 1989.

Dywedodd Andrew Brown wrth y gwrandawiad yn Warrington ei fod wedi ei holi gan yr heddlu ar ôl adnabod corff ei frawd.

Alcohol "oedd yr unig beth roedden nhw'n poeni amdano," meddai.

Roedd y brodyr wedi teithio gyda'i gilydd i'r gêm yn stadiwm Sheffield Wednesday oedd dechrau llenwi am 14:30.

Dywedodd Andrew ei fod yn anodd iawn cadw ar ei draed a'i fod wedi colli ei frawd yn y dorf.

Ffynhonnell y llun, Hillsborough Inquests
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Steven Brown wedi teithio i'r gêm gyda'i frawd

Llwyddodd Andrew i ddianc drwy'r twnnel cyn mynd yn ol i'r car lle oedd y ddau wedi cytuno i gyfarfod os oedden nhw'n cael eu gwahanu.

Roedd rhaid iddo adnabod corff ei frawd yn oriau mân 16 Ebrill cyn cael ei holi gan Graham Kelly o'r FA a'r heddlu.

"... yr unig beth oedden nhw'n poeni amdano oedd faint o alcohol oedden ni wedi ei yfed," meddai wrth y cwest.

Fe welodd y llys fideo o Steven Brown yn cael ei gario i ffwrdd ar hyd y cae.

Dywedodd Gerard Michael McManus, plismon gyda Heddlu De Efrog, ei fod wedi gweld plismon arall yn ceisio adfywio Mr Brown ar y cae a'i fod wedi ceisio helpu.

Roedd dyn, oedd yn dweud ei fod yn feddyg wedi dweud wrthyn nhw i stopio, meddai, gan fod dim pwynt parhau.

Mae'r cwest yn parhau.