Cynllun i gau 11 llys yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eric Jones/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llys yr Ynadon Caergybi ymhlith y rhai dan fygythiad

Mae dyfodol 11 llys yng Nghymru o dan fygythiad oherwydd cynlluniau Llywodraeth y DU.

Eisoes mae proses ymgynghori wedi cychwyn am ddyfodol llysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr sydd "mewn cyflwr gwael" a ddim yn cael eu defnyddio'n ddigon aml.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, Michael Gove, mai ei fwriad oedd lleihau'r "gornifer" o lysoedd.

Mae Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, Leighton Andrews AC, yn dweud ei fod yn poeni'n fawr am cynlluniau.

"Mi fyddai'r newidiadau yma yn effeithio ar aelodau mwyaf bregus cymdeithas ac yn ei gwneud hi'n fwy anodd i gyrraedd y system cyfiawnder, yn enwedig rheini mewn ardaloedd gwledig ac yn y cymoedd a rheini mewn ardaloedd difreintiedig," meddai.

£80,000

Mae bwriad i gau dau lys yr ynadon yn ne Cymru eisoes wedi ei gyhoeddi, er mwyn arbed £80,000.

Yn y gogledd y rhai dan fygythiad yw Llysoedd Ynadon Caergybi a Phrestatyn, Llys y Goron ac Ynadon Dolgellau, Llys Sifil a Theuluol Llangefni, Tribiwnlys Wrecsam;

Yn y canolbarth yr un o dan fygythiad yw Llysoedd y Gyfraith yn Aberhonddu;

Yn y gorllewin y rhai dan fygythiad yw Llysoedd y Gyfraith yng Nghaerfyrddin a Chanolfan Sifil a Theuluol y dre;

Yn y de y rhai dan fygythiad yw Llysoedd y Gyfraith ym Mhen-y-bont, Llys Sifil a Theuluol Castell-nedd a Phort Talbot a Llys Ynadon Pontypridd.