BBC Cymru Fyw

Llai o gleifion yn cael triniaeth yn Ysbyty Llwynhelyg

Published
image captionFe fydd rhai cleifion yn gorfod teithio i Ysbytai Glangwili yng Nghaerfyrddin
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi dweud y bydd llai o gleifion yn cael triniaeth yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, oherwydd problemau recriwtio meddygon dan hyfforddiant.
Fe fydd rhai cleifion yn gorfod teithio i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin ac Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli.
Ond mae'r bwrdd iechyd wedi dweud mai mesur dros dro yw hwn. Dyma fanylion llawn y newidiadau.
Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd fod rhai meddygon gafodd eu recriwtio i Ysbyty Llwynhel;yg yn dal i aros am fisas ac nad oedd Deoniaeth Cymru yn gallu anfon unrhyw feddygon iau dan hyfforddiant craidd i'r ysbyty fel arfer i ddechrau ym mis Awst.
Mae disgwyl y bydd prinder tan fis Rhagfyr.

'Model newydd'

Dywedodd prif weithredwr y bwrdd iechyd Steve Moore: "Rydym wrthi'n ystyried modelau o ofal newydd ac arloesol er mwyn rhoi'r ysbyty ar sylfaen gadarnach yn y tymor hir ac er mwyn darparu gofal yn nes at adref lle bo'n bosib.
"Mae hyn yn cymryd amser, a gofynnwn i staff, cleifion a'r cyhoedd gyd-weithio â ni wrth i ni eu rhoi ar waith.
"Yn y cyfamser, gall cleifion helpu eu gwasanaeth iechyd lleol trwy ddewis eu gwasanaeth gofal iechyd yn ofalus fel eu bod yn cael y mynediad gorau a chyflymaf at ofal ac yn neilltuo gwasanaethau brys i'r rhai sydd eu hangen fwyaf."