Meddyg teulu: 'Sefyllfa bryderus'

Cyhoeddwyd

Wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun i gynyddu niferoedd meddygon teulu a nyrsys cymunedol yng Nghymru, bu Cymru Fyw yn sgwrsio gyda Teleri Mair Jones, meddyg ifanc o Langefni sy'n hyfforddi i fod yn feddyg teulu.

Er ei bod hi wrth ei bodd â'r gwaith, mae hi'n pryderu nad oes digon o feddygon ifanc yn cael eu denu i'r maes mewn ardaloedd gwledig.

Rydw i ar hyn o bryd yn hyfforddi fel meddyg teulu yng ngogledd Cymru ac ar fin gorffen fy ail flwyddyn ac yn gobeithio cymhwyso'r flwyddyn nesaf.

Mi benderfynais fynd ar y trywydd meddyg teulu gan fy mod i wrth fy modd hefo'r amrywiaeth.

Mae'r ffaith nad oes gen i syniad beth sydd am ddod drwy'r drws yn gyffrous ac mae'r amrywiaeth o broblemau dwi'n eu gweld bob dydd yn eang ofnadwy, gan fynd o rywbeth syml fel dolur gwddw i rywbeth mwy difrifol fel trawiad ar y galon.

Rydw i hefyd yn hoffi'r syniad o ddod i adnabod fy nghleifion a medru darparu gofal parhaol.

Mewn ysbyty, fel arfer rydym yn dueddol o weld claf un diwrnod ac maen nhw wedi symud i ward arall y diwrnod wedyn, ond fel meddyg teulu mae modd dod i adnabod cleifion a'u teuluoedd sy'n ein galluogi i roi darpariaeth effeithiol.

Mae ceisio datrys problem mewn deg munud hefyd yn heriol - rwy'n mwynhau'r her yma, ond nid yw'n bosib bob tro.

Sefyllfa bryderus

Fodd bynnag, mae'r oriau yn mynd yn hirach a'r gwaith papur yn mynd yn drymach ac mae mwy a mwy o alw am ofal yn y gymuned, felly mae mwy o alw am apwyntiadau gyda'r meddyg teulu.

Mae'r sefyllfa yn eitha' pryderus yng ngogledd Cymru gan fod 'na lawer o feddygon ar fin ymddeol ac nid oes meddygon yno i gymryd drosodd.

Os ydy'r cynlluniau o agor saith diwrnod yr wythnos yn cael eu gwireddu yna mae angen recriwtio llawer mwy o feddygon ifanc a cheisio eu denu i ardal fel gogledd Cymru.

Mae yna brinder o feddygon dros y wlad ar hyn o bryd ac mae angen gwneud rhywbeth i geisio eu denu.