Ymgyrch Measure: Dedfrydu 29 am gyflenwi cyffuriau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyfanswm o 29 o bobl eu carcharu wedi ymchwiliad Ymgyrch Yonside

Mae 29 o bobl wedi eu dedfrydu i gyfanswm o dros 80 mlynedd dan glo yn dilyn ymchwiliad i grŵp "soffistigedig" o gyflenwyr cyffuriau yng ngogledd Cymru.

Clywodd y llys bod heroin, cocên, canabis, amffetamin a meffodron wedi eu cludo i mewn i ogledd orllewin Cymru gan droseddwyr o ogledd orllewin Lloegr, ac yna yn cael eu dosbarthu gan rwydwaith o gyflenwyr lleol.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry mai Paul David Williams, 41 oed o Fangor, oedd "prif gynllwyniwr" y gang, oedd yn gweithredu "ar raddfa fawr ac yn soffistigedig".

Fe gafodd Williams ei ddedfrydu i 19 mlynedd o garchar yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mercher, gydag eraill wedi'u dedfrydu ddydd Iau a ddydd Gwener.

Rheoli o'i gell

Roedd Williams yn defnyddio hyd at 10 o ffonau symudol i reoli'r cynllun o'i gell yng ngharchar Dovegate yn Sir Stafford, ble'r oedd wedi ei ddedfrydu i 15 mlynedd dan glo.

Dywedodd y barnwr ei fod yn "gwbl syfrdanol" bod Williams wedi gallu defnyddio ffonau symudol i'r fath raddau tra yn y carchar, ac ychwanegodd bod y difrod i gymunedau yng Nghymru o achos y troseddu yn "ddifesur".

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr mai Paul David Williams oedd "prif gynllwyniwr" y gang
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd gwerth £50,000 o gyffuriau a £60,000 mewn arian parod ei gasglu gan yr heddlu

Ychwanegodd ei fod yn "sgandal" bod Williams wedi gallu gwneud hyd at 295 o alwadau ffôn mewn un diwrnod er iddo fod dan glo, ac mae eisiau i'r Swyddfa Gartref egluro sut gafodd hyn ei alluogi.

Fe gafodd yr ymgyrch, oedd yn cael ei alw yn Ymgyrch Measure, ei gynnal rhwng mis Ionawr a mis Tachwedd y llynedd, a gwelodd gydweithio rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Sir Caer, Heddlu Glannau Mersi a Heddlu Manceinion.

Ar ôl dedfrydu'r gang, dywedodd y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones o Heddlu Gogledd Cymru: "Roedd hwn yn un o'r mentrau troseddol mwyaf y mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ei wynebu."

Dywedodd bod llwyddiant yr ymchwiliad wedi helpu gwneud y rhanbarth yn llawer mwy diogel oherwydd graddfa ymgyrch y gang a'r braw oedd yn cael ei godi ar gymunedau.

Ym mis Ebrill, fe gafodd 26 o bobl yn gysylltiedig â gang cyffuriau arall yn y gogledd eu dedfrydu yn dilyn ymgyrch pum mlynedd gan yr heddlu o'r enw Ymgyrch Yonside.

Y rhai gafodd eu dedfrydu:

 • Paul David Williams, 41 oed o Fangor, pennaeth y grŵp, 19 mlynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi heroin, cocên, canabis llysieuol, canabis, amffetamin a meffodron a chynllwynio i gymryd eitem gwaharddedig - ffôn symudol - i mewn i garchar;
 • Paul Mercer, 47 oed o Fanceinion, 8 mlynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, canabis llysieuol, canabis, amffetamin a meffodron;
 • Heath Noel Bowling, 42 oed, 8 mlynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, canabis llysieuol, canabis, amffetamin a meffodron;
 • Scott Anthony Jones, 34 oed o Fangor, 7 mlynedd ac 8 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, amffetamin a meffodron;
 • Mark Andrew Jones, 37 oed o Fangor, 8 mlynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, canabis llysieuol, canabis, amffetamin a meffodron a bod ag eiddo troseddol yn ei feddiant;
 • Darren Lee Williams, 29 oed, 8 mlynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi heroin, cocên, canabis llysieuol, canabis, amffetamin a meffodron;
 • Evan Wyn Owen, 30 oed o Gaernarfon, 2 flynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên a chanabis;
 • Stephanie Randall, 26 oed o Fangor, partner Scott Anthony Jones, 2 flynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, amffetamin a meffodron;
 • Alison Anne Evans, 37 oed o Fangor, partner Mark Andrew Jones, 2 flynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, canabis llysieuol, canabis, amffetamin a meffodron;
 • Christopher Pyke, 42 oed o Macclesfield, 4 mlynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, resin canabis, canabis a meffodron;
 • Peter Hallworth, 54 oed o Macclesfield, 15 mis o garchar am ailgylchu arian;
 • Anthony Roberts, 27 oed o Langefni, 20 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi meffodron;
 • Dawn Louise Owen, 40 oed o Fethesda, 2 flynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi heroin a chynllwynio i gymryd eitem gwaharddedig - ffôn symudol - i mewn i garchar;
 • Cedri Robert Owen, 20 oed o Borthmadog, 8 mis o garchar wedi ei ohirio am gynllwynio i gyflenwi canabis a meffodron;
 • Nathan Levi Parry, 20 oed o Langefni, 8 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi meffodron;
 • Natasha Williams, 28 oed o Borthmadog, 18 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, canabis a meffodron;
 • Craig Rowlands, 27 oed o Flaenau Ffestiniog, gorchymyn cymunedol am 12 mis am gynllwynio i gyflenwi canabis;
 • Jac Parry Roberts, 19 oed o Borthmadog, 15 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi canabis a meffodron;
 • Lauren Kay Parry, 19 oed o Bwllheli, gorchymyn cymunedol am 12 mis am fod yn gysylltiedig â chyflenwi canabis;
 • Leam Thomas Hughes, 20 oed o Borthmadog, 12 mis o garchar wedi ei ohirio am gynllwynio i gyflenwi canabis a meffodron;
 • Leon Thomas, 24 oed o Flaenau Ffestiniog, 12 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, canabis llysieuol a meffodron;
 • James Wyn Kelly, 21 oed o Flaenau Ffestiniog, 4 mis o garchar wedi ei ohirio am fod yn gysylltiedig â chyflenwi meffodron;
 • Dominic Rogowski, 20 oed o Bwllheli, 10 mis o garchar wedi ei ohirio am gynllwynio i gyflenwi canabis a meffodron;
 • Fiona Boyle, 36 oed o Fangor, 8 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi resin canabis a chanabis;
 • Ian Butterworth, 41 oed o Fangor, 10 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi resin canabis;
 • Jamie Lewis Williams, 37 oed o Langefni, 16 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi meffodron;
 • Marina Griffiths, 52 oed o Langefni, gorchymyn cymunedol am gynllwynio i gyflenwi meffodron;
 • Stephen Shaw, 43 oed o Fae Colwyn, 2 flynedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi amffetamin;
 • Martin Wayne Roberts, 30 oed o Fangor, 3 mlynedd ac 8 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi cocên, mewn gwrandawiad blaenorol.

Ymgyrch Measure mewn ffigyrau:

 • Dros 1,500 o eitemau o dystiolaeth wedi'u casglu a'u harchwilio;
 • Dros 300 o ffonau a dyfeisiau wedi eu casglu;
 • Dros 200 o ddatganiadau gan dystion a'r heddlu wedi eu recordio;
 • Dros 35 wedi'u harestio a'u holi;
 • 33 o ddiffynyddion wedi eu cyhuddo;
 • Gwerth £50,000 o gyffuriau wedi'u casglu;
 • £60,000 mewn arian wedi'i gasglu;
 • Nifer o gyfeiriadau wedi eu chwilio yng ngogledd Cymru, Glannau Mersi, Sir Caer a Manceinion.