S4C yn 'achos arbennig' medd AS Ceidwadol, David Davies

Cyhoeddwyd

Mae S4C yn "fwy na dim ond gorsaf" a dylid ei thrin fel "achos arbennig", yn ôl un AS Ceidwadol.

Dywedodd David Davies bod pwysigrwydd S4C wrth hybu'r Gymraeg yn golygu ei bod yn bwysicach "nag unrhyw orsaf arall yn BBC".

Eisoes mae'r Ysgrifennydd Diwylliant, John Whittingdale AS, wedi dweud y dylai S4C anelu at wneud yr un arbedion â'r BBC.

'Mwy na gorsaf'

Ddydd Gwener, dywedodd AS Ceidwadol Mynwy David Davies bod S4C yn "fwy na dim ond gorsaf" ac y dylai gael ei thrin fel "achos arbennig".

Ar Raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru, dywedodd bod y llywodraeth yn sylweddoli bod darlledu yng Nghymru yn bwysig, a "does neb yn mynd i wneud dim i roi S4C o dan fygythiad".

"Rwy'n siarad yn bersonol ond dwi'n meddwl bod S4C yn achos arbennig oherwydd mae'n hybu'r Gymraeg," meddai.

"Dwi'n meddwl fod hi'n fwy pwysig bod S4C yn parhau yn fwy nag unrhyw orsaf arall yn BBC."

Ar raglen Taro'r Post, dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones ei fod yn cytuno gyda Mr Davies.

Gan mai dyma'r unig sianel deledu Cymraeg, dywedodd bod y ddadl sylfaenol ar gyfer creu trefniant arbennig ar gyfer S4C mor gryf nawr, os nad yn gryfach na'r oedd yn 1982 pan sefydlwyd y sianel.

Wrth ymateb i sylwadau John Whittingdale, dywedodd: "Pan mae toriadau o'r math yna wedi digwydd i'r fath raddau, mae hi gymaint â hynny'n fwy anodd ffeindio arbedion sydd ddim yn mynd i ymddangos ar y sgrin."