Ymgyrch gwirfoddolwyr i achub pwll nofio Brynaman

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y pwll ei gau yn 2010

Mae criw o wirfoddolwyr o ardal Brynaman yn cynnal gweithgaredd arbennig ddydd Sadwrn er mwyn ceisio codi arian ac ennyn diddordeb mewn ymgyrch i adfer hen bwll nofio.

Cafodd y pwll nofio neu lido ei adeiladu yn y 1920au gan ddefnyddio arian gafodd ei godi gan lowyr lleol.

Ond dros y blynyddoedd fe ddirywiodd ei gyflwr.

Yn 2010 dywedodd Cyngor Sir Gaerfyrddin y byddai'n costio tua £20,000 i'w atgyweirio a chafodd y safle ei gau.

Mae'r pwll wedi bod dan ofal ymddiriedolaeth ers hynny ond gyda'r gatiau ar gau.

Nawr mae ymgyrchwyr lleol am ei ail agor gan ail-greu teimlad o'r 1920au.

Maen nhw wrthi yn casglu arian ac eisoes wedi llunio cynllun busnes.

Y gobaith yw y bydd yn cael ei drosglwyddo i ofal yr ymddiriedolaeth.

"Byddai'n costio llawer mwy i'w adfer nawr," meddai Phil Broadhurst un o'r ymgyrchwyr.

"Ond rydym yn benderfynol o wneud hynny a hefyd ei ddatblygu fel pwll naturiol, pwll fydd yn ecogyfeillgar."

'Atgofion melys'

Ddydd Sadwrn mae apêl ar bobl leol i ddod a hen luniau o'r pwll i gyfarfod arbennig.

"Bydd o'n fodd o hel atgofion pleserus ond hefyd yn fodd o ysgogi diddordeb y cyhoedd."

Bydd y diwrnod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Y Mynydd Du, Brynaman rhwng 10:00 ac 13:00.

Un o'r rhai sy'n cefnogi'r ymgyrch yw'r canwr gwerin, Dafydd Iwan, sydd a'i wreiddiau yn yr ardal.

"Er bod lot o ddŵr wedi llifo dan Bont yr Aman ers imi fod yn y pwll, mae'r atgofion yn felys iawn am y lle," meddai.

"Ac wrth gwrs roedd yr hafau'n dwymach amser hynny!" Pob hwyl i chi ar yr ymdrech i ail-agor un o'r ychydig byllau agored sydd ar ôl", meddai.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwirfoddolwyr wedi llunio cynllun busnes er mwyn adfer y safle