BBC Cymru Fyw

Diogelu gwasanaeth bysus Powys

Published
Bydd y mwyafrif o wasanaethau bysus ym Mhowys yn cael eu diogelu gan y cyngor er bod gwariant ar y gwasanaeth wedi ei gwtogi o £500,000.
Mae Cyngor Powys yn gwario £2.3m yn flynyddol, gan dalu cymorthdal i 27 o 29 o lwybrau bysiau yn yr ardal.
Fe gafwyd ymgynghoriad cyhoeddus dros gynlluniau i gwtogi'r gwasanaeth i saith neu wyth o brif drefi a dinasoedd yn unig - yn cynnwys Y Fenni, Aberystwyth, Caerdydd ag Abertawe.
Ond mae'r cyngor wedi paratoi cynllun newydd fydd yn gweld 22 o'r gwasanaethau'n cael eu hachub.
image captionPencadlys Cyngor Powys