Marwolaeth Talysarn: Enwi dynes

  • Cyhoeddwyd
Dorothy JonesFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dorothy Jones wedi treulio blynyddoedd yn gofalu am anifeiliaid amddifad

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi enwi'r ddynes fu farw mewn gwrthdrawiad gyda lori yng Ngwynedd bnawn dydd Gwener.

Enw'r ddynes oedd Dorothy Jones, 75 oed, o Dalysarn. Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Nantlle yn Nhalysarn, a chafodd yr heddlu eu galw am 16:03.

Yn wreiddiol o ardal Stockport, roedd Mrs Jones wedi gweithio am flynyddoedd yn Ysbyty Stepping Hill cyn i'r teulu symud i Gilgwyn, ac yna fe symudodd hi'n ddiweddarach i Dalysarn.

Wrth roi teyrnged iddi, dywedodd ei merched Tracey Louise a Caroline Denise Jones: "Roedd hi'n fam wych ac yn nain i Ryan a Holly. Rydym wedi ein hysgwyd ar hyn o bryd.

"Petai unrhyw un yn gofyn i ni am ddau air i ddisgrifio mam ein geiriau fyddai 'Enaid Rydd'. Hi oedd y person cleniaf a mwyaf hael gyda chalon o aur.

"Fe fydd yn anodd iawn i ni fel ffrindiau a theulu nawr gan iddi gael ei lladd mor agos i'w chartref."

Fe dreuliodd Mrs Jones flynyddoedd yn gofalu am anifeiliaid amddifad ac roedd hi'n cerdded gyda'i chi ar y pryd pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Fe ddylai unrhyw un gyda gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod S106224.

Dywedodd yr heddlu mai lori ddadlwytho Ford Transit oedd wedi bod yn y gwrthdrawiad.

Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Nantlle yn Nhalysarn