Comisiynydd Amaeth yn y Sioe: Angen i 'amaeth ffynnu'

Gan Nia Thomas
BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Comisiynydd Amaeth Ewrop Phil Hogan
Disgrifiad o’r llun,
Phil Hogan fydd yn agor y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn swyddogol fore Llun

Mae'n hanfodol cael diwydiant amaeth sy'n ffynnu er mwyn diogelu swyddi yng nghefn gwlad a bwyd o ansawdd uchel - dyma fydd Comisiynydd Amaeth Ewrop Phil Hogan yn ei ddweud wrth agor y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn swyddogol fore Llun.

Mae'r Gwyddel - gafodd ei benodi ym mis Tachwedd y llynedd - yn tanlinellu bod angen i'r cyhoedd yn gyffredinol yn ogystal â ffermwyr ddeall y neges yma.

"Mae diwydiant bwyd-amaeth cryf ac iach yn allweddol ar gyfer cynhyrchu bwyd o safon, cadw gwaith a theuluoedd mewn cymunedau gwledig a chadw diogelwch bwyd yn flaenllaw ym meddyliau pobl yn gyffredinol," meddai.

Yn ei araith, fe fydd y comisiynydd hefyd yn amlinellu ei gynlluniau i geisio symleiddio'r polisi amaeth cyffredin. Dyma bolisi drytaf - a mwyaf dadleuol - yr Undeb Ewropeaidd gan fod dros 40% o gyllideb yr Undeb yn cael ei wario arno.

"Fe ddylai symleiddio'r polisi feithrin dulliau cynaliadwy o gynhyrchu bwyd, cynnal cyflogaeth yng nghefn gwlad a gwarchod adnoddau naturiol," ychwanegodd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Sioe Fawr yn Llanelwedd yn agor am 10:30 fore Llun

Ond mae undeb yr NFU yn rhybuddio bod yr ymdrechion presennol i geisio symleiddio'r CAP wedi achosi dryswch dychrynllyd a bod nifer o amaethwyr yn poeni y bydden nhw'n cael eu cosbi'n ariannol oherwydd camgymeriadau elfennol wrth lenwi ffurflenni.

Mewn cyfarfod â Phil Hogan ar y maes ddydd Llun bydd y Llywydd Stephen James yn gofyn iddo ail-ystyried y pwysau sy'n deillio o'r holl reolau ynghlwm â'r drefn bresennol o daliadau uniongyrchol.

"Sut all unrhyw ffermwr barhau'n gystadleuol mewn marchnad fyd eang pan maen nhw'n gorfod ymdopi a biwrocratiaeth gynyddol y polisi amaeth cyffredin newydd?" meddai Mr James.

Dirprwy Weinidog Amaeth

Mae tynged Prydain yn Ewrop hefyd yn destun siarad yn Llanelwedd. Mae dirprwy weinidog amaeth Cymru Rebecca Evans wedi mynegi ei phryderon am ddyfodol y diwydiant amaeth petai 'na bleidlais o blaid gadael yr undeb yn y refferendwm sydd ar y gweill.

"Byddai gadael Ewrop yn cael effaith ddinistriol iawn ar ffermwyr Cymru," meddai.

"Rwyf wedi fy syfrdanu gan sylwadau rhai sylwebwyr naïf sy'n mynnu y byddai 'na lai o fiwrocratiaeth ac y byddai ffermwyr yn dal i gael yr un gefnogaeth ariannol petai ni allano Ewrop."

Mae'r Sioe Fawr yn Llanelwedd yn agor am 10:30 fore Llun ac yn gorffen ddydd Iau.