Rhoddion o £3,000 wedi ei roi i helpu dynes i farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jackie Baker yn dioddef o gyflwr motor niwron

Mae dynes o Lanelli sy'n ceisio codi arian er mwyn anfon ei mam i farw yng nghlinig Dignitas yn y Swistir wedi derbyn £3,000 mewn rhoddion ariannol.

Mae Tara O'Reilly yn dweud fod ei mam yn dioddef o gyflwr motor niwron ac eisiau marw gydag urddas.

Mae apêl ar y we wedi codi arian gan 83 o bobl ddienw.

Mae cynnig cymorth i unigolyn ladd ei hun neu ymgeisio i ladd ei hun yn drosedd ac mae Tara O'Reilly wedi cadarnhau ei bod wedi derbyn rhybudd gan Heddlu Dyfed Powys.

Dywed Ms O'Reilly fod angen £8,000 i gyd i arianu'r trip ac nad oedd ganddi ddewis ond gofyn am gymorth.

Roedd hi wedi trefnu digwyddiad i godi arian ond bu'n rhaid ei ohirio ar ôl i'r heddlu ei rhybuddio y gallai gael ei herlyn.

Dywedodd Ms O'Reilly: "Fe ges i ymweliad gan yr heddlu yn dweud petai'r digwyddiad yn mynd yn ei flaen yna fe fyddwn mewn trafferth difrifol.

Disgrifiad o’r llun,
Tara O'Reilly

Mae hi'n benderfynol o godi arian ar gyfer taith ei mam i glinig Dignitas meddai hi.

"Roeddwn i am ddangos i fy mam fy mod yn ei charu hi gymaint a mod i'n gwneud rhywbeth.

"Does gan fy mam ddim byd. Rwy'n siwr y byddai unrhyw un yn gwneud hyn i'w rhieni neu i rywun y maen nhw'n ei garu.

"Mae fy chwaer wedi creu tudalen i godi arian i roi cymorth i fy mam gyda'i anghenion dyddiol ac i sicrhau ei bod yn fwy cyfforddus nawr.

"Roedd un person wedi rhoi £2000. Rydw i wedi fy rhyfeddu. Rydym yn deulu preifat ac mae derbyn y gefnogaeth yr ydym wedi ei gael wedi bod yn anhygoel.

"Mae arian wedi dod gan lawer o bobl, meddygon a llawer o bobl wahanol. Mae llawer ohonynt wedi mynd drwy'r un profiad eu hunain.

"Bydd dymuniad fy mam yn cael ei wireddu."

Gall berson sydd yn cynnig cymorth i unigolyn arall gesio lladd ei hun wynebu hyd at 14 mlynedd mewn carchar os fyddai penderfyniad i erlyn yn cael ei gymryd.