BBC Cymru Fyw

Lluniau: Gŵyl Arall 2015

Published
Roedd nifer o weithgareddau diwylliannol yng Nghaernarfon rhwng 16-19 Gorffennaf fel rhan o Gŵyl Arall. Dyma rai o'r uchafbwyntiau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:
image captionLle well i lwyfannu gŵyl y Cofis na thu mewn i furiau'r castell?
image captionY gantores Nesdi Jones, sydd wedi cael cryn lwyddiant yn India, yn dod â 'chydig o ddiwylliant Bhangra i Gaernarfon
image captionDoedd dim rhaid bod ar dir sych i fwynhau'r adloniant!
image captionRhai o'r criw fu'n cyflwyno dehongliadau newydd o ganeuon yr opera roc eiconig 'Melltith ar y Nyth'
image captionY dyn ei hun, Hywel Gwynfryn, un o awduron 'Melltith ar y Nyth' yn hel atgofion yng ngardd Palas Print
image captionY bytholwyrdd Meic Stevens, un o brif atyniadau'r penwythnos
image captionHMS Morris, un o artistiaid 'Gorwelion' eleni, yn ymlacio yng nghysgod y castell
image captionBeth sydd ar y gweill ferched?
image captionMae'r plant yma yn llawn dirieidi yn tydyn Dona?
image caption"Diolch na 'naethon nhw gymaint o lanast ag Edward y Cyntaf!"
image captionCandelas yn mynd i ysbryd yr ŵyl
image captionAwyrgylch gartrefol iawn yn y castell
image captionA oes heddwch? Mae Casi, merch y Prifardd Guto Dafydd, yn cael llonydd diolch i'r cyrn clustiau lliwgar
image caption"C'mon, gwthiwch!"
image captionGeraint Løvgreen: "Bydd cwpwrdd tlysau Wrecsam y seis yma tymor nesa!"
image captionMae pobl Caernarfon yn gwybod sut i joio
image captionRoedd pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer perfformiad Geraint Jarman