Lluniau: Gŵyl Arall 2015

Roedd nifer o weithgareddau diwylliannol yng Nghaernarfon rhwng 16-19 Gorffennaf fel rhan o Gŵyl Arall. Dyma rai o'r uchafbwyntiau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

Image caption Lle well i lwyfannu gŵyl y Cofis na thu mewn i furiau'r castell?
Image caption Y gantores Nesdi Jones, sydd wedi cael cryn lwyddiant yn India, yn dod â 'chydig o ddiwylliant Bhangra i Gaernarfon
Image caption Doedd dim rhaid bod ar dir sych i fwynhau'r adloniant!
Image caption Rhai o'r criw fu'n cyflwyno dehongliadau newydd o ganeuon yr opera roc eiconig 'Melltith ar y Nyth'
Image caption Y dyn ei hun, Hywel Gwynfryn, un o awduron 'Melltith ar y Nyth' yn hel atgofion yng ngardd Palas Print
Image caption Y bytholwyrdd Meic Stevens, un o brif atyniadau'r penwythnos
Image caption HMS Morris, un o artistiaid 'Gorwelion' eleni, yn ymlacio yng nghysgod y castell
Image caption Beth sydd ar y gweill ferched?
Image caption Mae'r plant yma yn llawn dirieidi yn tydyn Dona?
Image caption "Diolch na 'naethon nhw gymaint o lanast ag Edward y Cyntaf!"
Image caption Candelas yn mynd i ysbryd yr ŵyl
Image caption Awyrgylch gartrefol iawn yn y castell
Image caption A oes heddwch? Mae Casi, merch y Prifardd Guto Dafydd, yn cael llonydd diolch i'r cyrn clustiau lliwgar
Image caption "C'mon, gwthiwch!"
Image caption Geraint Løvgreen: "Bydd cwpwrdd tlysau Wrecsam y seis yma tymor nesa!"
Image caption Mae pobl Caernarfon yn gwybod sut i joio
Image caption Roedd pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer perfformiad Geraint Jarman