Teulu wedi cael gorchymyn i ad-dalu budd-dal dyn marw

  • Cyhoeddwyd
Chae BennettFfynhonnell y llun, WALES NEWS SERVICE
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Chae Bennett wedi cael problemau iechyd meddwl, medd ei deulu

Mae teulu dyn marw wedi derbyn ymddiheuriad ar ôl cael gorchymyn i dalu £41 o'i fudd-dal yn ôl oherwydd ei fod wedi cael ei dalu am y pedwar diwrnod wedi ei farwolaeth.

Fe ysgrifennodd yr Adran Gwaith a Phensiynau at deulu Chae Bennett yn cydnabod ei farwolaeth a gofyn am yr arian yn ôl.

Fe gafodd Mr Bennett, 21 oed o'r Barri, ei ddarganfod yn farw ar 15 Ebrill.

Dywedodd ei deulu fod y penderfyniad i ofyn am yr arian yn ôl yn fel "ffiaidd" ac mae'r adran wedi cadarnhau ei bod wedi cael gwared ar y ffi.

Dywedodd mam Mr Bennett, Rachel Degaetano, 45 oed: "Fe wnes i grio yn gyntaf ac wedyn wnes i golli fy nhymer. Rwy'n meddwl fod yr holl beth yn amharchus.

"Mae digon yn mynd ymlaen, yn enwedig gyda chost yr angladd, ac mae rhywun yn galaru."

Ffynhonnell y llun, WALES NEWS SERVICE
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ms Degaetano yn dweud ei bod am roi'r arian i elusen

Dywedodd llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau at Ms Degaetano ei bod yn "ddrwg ganddyn nhw i glywed" am farwolaeth ei mab ac egluro y gallai gordaliad ddigwydd o dan yr amgylchiadau hyn.

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi pan fo arian cyhoeddus yn cael ei dalu yn anghywir, mae'n rhaid i ni ofyn iddo gael ei dalu yn ôl."

Fe ildiodd yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi i'r AS Aled Cairns godi'r mater ac mae Ms Degaetano am roi'r arian i elusen.

Dywedodd Mr Cairns ei fod yn "falch fod canlyniad oherwydd synnwyr cyffredin".

Mae'r adran wedi dweud: "Mae dyletswydd glir arnom i ddiogelu arian trethdalwyr - a sicrhau bod dyled yn cael ei thalu yn ôl pan fo'n briodol.

"Yn yr achos yma ni fyddwn yn cymryd camau pellach."