Perygl radicaleiddio i 40 o blant yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
TeipioFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd gyfanswm o 918 o blant yng Nghymru a Lloegr eu cyfeirio at y rhaglen

Mae ffigyrau wedi datgelu bod dros 40 o bobl ifanc yng Nghymru wedi cael eu hadrodd i fod mewn perygl o gael eu radicaleiddio.

Yn y tair blynedd diwethaf, mae 41 o blant o Gymru, yn cynnwys pedwar plentyn dan 12 oed, wedi cael eu cyfeirio at raglen ymyrraeth Llywodraeth y DU

Fe gafwyd y ffigyrau gan Gyngor Penaethiaid yr Heddlu Cenedlaethol, ac mae'n dangos gostyngiad o 23 o blant yn 2012/13 i bump yn 2014/15.

Fe gafodd gyfanswm o 918 o blant yng Nghymru a Lloegr eu cyfeirio at y rhaglen.

Mae'r rhaglen yn cynnig cefnogaeth i bobl sy'n cael eu hystyried yn fregus i gael eu radicaleiddio.

Mae cyfeiriadau yn cael eu hystyried can y cyngor lleol, yr heddlu a phartneriaid yn cynnwys y gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Pobl ifanc mewn perygl o gael eu radicaleiddio:

2012/13

Dan 18 - 19

Dan 12 - 4

2013/14

Dan 18 - 13

Dan 12 - 0

2014/15

Dan 18 - 5

Dan 12 - 0