Ysgoloriaeth Llyndy Isaf i Owain Jones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall

Owain Jones, o Bwllheli, sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Llyndy Isaf eleni.

Dyma'r drydedd flwyddyn i'r ysgoloriaeth gael ei chynnig i reoli'r fferm fynydd 614 acer yn Nant Gwynant.

Denodd y fferm sylw mawr pan gafodd ei hachub wedi apêl gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2012.

Fe gyhoeddwyd enw'r Ysgolor diweddara' yn Sioe Frenhinol Cymru brynhawn dydd Llun.

Bydd Owain, sy'n aelod CFfI Godre'r Eifl, yn ymuno â'r deiliad presennol, Tudur Parry, yn Llyndy Isaf ym mis Medi cyn cymryd yr awenau ym mis Hydref.

Wedi'i lansio yn y Ffair Aeaf yn 2012, mae'r bartneriaeth rhwng CFfI Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn rhoi cyfle i un aelod CFfI Cymru rhwng 18 a 26 oed i reoli fferm Llyndy Isaf am flwyddyn i gael profiad o fyw a gweithio ar fferm ucheldir.

'Diolchgar iawn'

Yn ddiweddar ennillodd Owain radd mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth.

Ar ôl clywed am ei lwyddiant, dywedodd Owain:

"Dwi'n ddiolchgar iawn i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru am y cyfle unigryw i gael rheoli Fferm Llyndy Isaf. Dwi'n edrych ymlaen at edrych ar ôl y stoc a ffermio yn Nant Gwynant".

Dywedodd Rhys Evans, Rheolwr Gweithrediadau Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri: "Rydym yn falch iawn o sut mae'r bartneriaeth gyda ni a'r Clybiau Ffermwyr Ifanc yng Nghymru wedi datblygu yn y blynyddoedd diwethaf."

"Mae Tudur yn sicr wedi cymryd mantais o'i amser yn Llyndy Isaf, i ddysgu ac ennill profiadau newydd, ac i ddatblygu ei hyder wrth reoli fferm. Rydym yn falch iawn o'i ddatblygiad a'r ffordd yr aeth ati i reoli Llyndy Isaf. Rydym nawr yn gyffrous iawn i groesawu Owain i'r tîm, ac rydym yn sicr y bydd ef hefyd yn cymryd mantais o'r profiad."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol godi £1 miliwn i brynu fferm Llyndy Isaf yn 2012

'Profiad ffantastig'

Ychwanegodd Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru, Ceri Davies:

"Mae CFfI Cymru yn hynod falch o allu cynnig y profiad ffantastig yma i'n haelodau, mewn partneriaeth gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

"Roeddem yn hapus iawn gyda'r safon o ymgeiswyr ar gyfer yr ysgoloriaeth y flwyddyn yma, ac rydym yn hyderus y bydd Owain yn dilyn ôl troed Tudur, wrth hefyd roi ei stamp ei hun ar Lyndy Isaf.

"Rydym yn edrych ymlaen at weld aelodau o CFfI Cymru yn ymweld â Llyndy Isaf a gweld datblygiad y Trydydd Ysgolor, dros y 12 mis nesaf."

Straeon perthnasol