BBC Cymru Fyw

Blwyddyn brysur i Beryl Vaughan

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Eisteddfod Genedlaethol
image captionBeryl Vaughan yn dathlu ar ôl cyrraedd Machynlleth ddechrau Gorffennaf

Beryl Vaughan sydd wedi bod yn arwain y Pwyllgorau Gwaith ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Yng nghanol ei phrysurdeb mae wedi cael cyfle i rannu rhai o'i phrofiadau ers dechrau ar y gwaith dros ddwy flynedd yn ôl.

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau...beth mae yn ei olygu?

Wel rhaid yn sicr cael digonedd o amser, medru siarad (neu rwdlan!), cadeirio pwyllgorau, gwrando a thrafod, cytuno (ac anghytuno!) a helpu trefnu.

Roedd hi'n fraint cael fy newis a 'dwi wedi mwynhau'r gorchwyl yn fawr.

Mae rhai pethau yn sefyll allan ac wedi creu hanes.

image copyrightArall
image captionMae Beryl Vaughan yn dweud ei bod wedi mwynhau ei chyfnod fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn fawr

Uchafbwyntiau

Llanc 20 oed - sef Carwyn Owen, o Ddyffryn Banw, wedi ei feithrin yn gynnar iawn yn ei fywyd gan ei daid, Bryn Owen - sydd wedi gwneud y Gadair, yr ifanca' erioed i wneud hynny.

'Da ni hefyd wedi derbyn siec o £1,000 gan Gyngor Tref o Loegr, sef Croesoswallt.

Mae 'na gydweithio arbennig wedi bod 'efo'r swyddogion Eisteddfod i gyd a 'da ni wedi cael llwyddiant ysgubol, mi gredaf, fel tîm yn yr arlwy sydd i bawb a ddaw i Feifod.

Her y cerdded

Fe wnes i benderfynu rhoi sialens i mi fy hunan drwy 'Gerdded Llwybr yr Arfordir', a chael hwyl arbennig 'efo ffrindiau a chyfeillion newydd yn ymuno.

Y syniad oedd codi arian i noddi diwrnod yr Eisteddfod er cof am un annwyl inni yn Maldwyn, a'n gadawodd yn llawer rhy gynnar ac ifanc - sef Arwyn Tyisa. Bu farw Arwyn ym mis Tachwedd 2013.

Fo oedd y cyntaf i anfon neges destun imi yn fy llongyfarch ar gael fy ethol, a dweud y byddai yn helpu fi ymhob ffordd.

Felly 'roedd rhaid gwneud y daith er cof amdano.

Bydd Dydd Mawrth, 3 Awst, yn ddiwrnod i'w gofio a bydd pili-pala ar werth am £1 i chi eu gwisgo a chofio am rywun annwyl yr ydych chi wedi colli. Bydd yr arian yn mynd i hybu diwylliant Cymraeg yn ardal yr Eisteddfod.

image copyrightArall
image captionY cerddwyr yn cyrraedd Penrhiwglais, Aberystwyth
image copyrightArall
image captionMwynhau seibiant ar y ffordd

'Profiad amhrisiadwy'

Mi fu cerdded y llwybr yn brofiad amhrisiadwy a'r golygfeydd yn eithriadol. Buom yn lwcus iawn ar y cyfan, gyda'r tywydd yn ffeind iawn.

Ni fu un diwrnod heb fod yna bili-pala yn mynd o fy 'mlaen. Mae'r gronfa yn dal yn agored ac mae arian yn dal i ddod mewn.

Fe wnaethon ni weld nifer o lefydd difyr a phrydferth ar y daith, gan gynnwys Ffynnon Non (Mam Dewi Sant) ger Tyddewi, Melin Tregwynt yng Nghasmorys, Ynys Llanddwyn ger arfordir Môn, ac Abaty Margam ger Port Talbot, i enwi dim ond rhai.

Roedden ni'n cerdded oddeutu 15 i 20 milltir y diwrnod a chwblhau'r cyfan mewn 56 diwrnod.

Mae hyd swyddogol Llwybr Arfordir Cymru yn 896 milltir, ond ar ôl gorfod cerdded pytiau ychwanegol oherwydd gwaith ar y llwybr neu er mwyn gweld pethau o ddiddordeb, tybiaf fy mod wedi gwneud 1,000 o filltiroedd.

Taith i'w chofio - ac mi fydd yn Eisteddfod i'w chofio ym Maldwyn eleni.

image copyrightArall
image captionCafodd Beryl Vaughan gwmni nifer o bobl yn ystod ei thaith ar hyd arfordir Cymru

Pynciau Cysylltiedig