Dod i 'nabod y dysgwyr: Debora Morgante

Debora Morgante Image copyright Arall
Image caption Disgynnodd Debora mewn cariad â'r iaith tra ar wyliau yng Nghymru

Bydd pump, yn hytrach na phedwar, yn cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn am y tro cyntaf eleni am fod y safon cyn uched.

Y pump a ddaeth i'r brig yw Gari Bevan, Merthyr Tudful, Deiniol Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog.

Mae BBC Cymru Fyw wedi bod yn holi'r pump a thro Debora Morgante ydy hi'r tro 'ma.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Debora Morgante yn un o'r pump fydd yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Yn wreiddiol o Tuscany, yn Yr Eidal, mae Debora Morgante yn byw ac yn gweithio mewn banc yn Rhufain.

Mae hi hefyd yn canu gyda dau fand ac yn chwarae'r gitâr drydan mewn gigs ar hyd a lled y wlad.

Fe deimlodd yn gartrefol yng Nghymru yn syth tra yma ar wyliau, a phenderfynu dysgu Cymraeg yn 2012 ar ôl ymserchu yn y wlad. Drwy ddefnyddio gwefan y BBC ac adnoddau eraill ar-lein i gychwyn, yn fuan iawn roedd Debora'n teimlo bod y Gymraeg yn mynd i fod yn rhan bwysig o'i bywyd felly prynodd lyfr gramadeg, dysgu'r holl lyfr ddwywaith a chofrestru ar gwrs Cymraeg yn Llanbedr Pont Steffan yng ngwanwyn 2014.

Ers hynny, mae hi wedi parhau gyda'i hastudiaethau ac mae wrthi'n dilyn cwrs Cymraeg ymarferol lefel Canolradd ar-lein. Mae Debora'n teimlo bod dysgu Cymraeg wedi newid ei bywyd, ac yn dweud bod yr iaith yn drysor gwerthfawr a dyma'i chyfraniad bychan i gadw'r Gymraeg yn fyw. Ei huchelgais yw parhau i ddysgu'r iaith ac yna mynd ati i ysgrifennu erthyglau, cyfansoddi cerddoriaeth a barddoniaeth, ac yn y pendraw, hoffai Debora ddod yn diwtor Cymraeg gan ddysgu drwy Skype er mwyn rhannu'r iaith gyda dysgwyr ym mhob cwr o'r byd.

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015

Pynciau Cysylltiedig