Dod i 'nabod y dysgwyr: Patrick Young

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Patrick a'i wraig wedi sefydlu cwmni opera yn y Gymraeg

Bydd pump, yn hytrach na phedwar, yn cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn am y tro cyntaf eleni am fod y safon cyn uched.

Y pump a ddaeth i'r brig yw Gari Bevan, Merthyr Tudful, Deiniol Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog.

Mae BBC Cymru Fyw wedi bod yn holi'r pump a thro Patrick Young ydy hi'r tro 'ma.

Disgrifiad,
Dysgodd Patrick Gymraeg er mwyn cymdeithasu

Mae Patrick Young yn gyfarwyddwr opera, sy'n byw yn Llan Ffestiniog, Gwynedd.

Symudodd i'r ardal yn 2001, wedi cyfnod o fyw yn Yr Eidal, ac aeth ati i ddysgu Cymraeg fel arwydd o gefnogaeth i weddill y teulu, pan y cychwynnodd ei chwe phlentyn yn yr ysgol yn lleol.

Gyda chefndir ym myd cerddoriaeth ac opera'n arbennig, roedd Patrick wedi arfer defnyddio gwahanol ieithoedd wrth ei waith, a bu'i gariad at ieithoedd o bob math yn ysbrydoliaeth iddo wrth fynd ati i ddysgu Cymraeg.

Pan yn agosáu at ddiwedd ei gwrs Cymraeg penderfynodd Patrick sefydlu cwmni opera yn y Gymraeg gyda'i wraig, a thros y saith mlynedd ddiwethaf, mae'r cwmni - a Chymraeg Patrick - wedi mynd o nerth i nerth.

Erbyn hyn mae'r cwmni wedi bod ar daith ar draws Cymru bum gwaith gan berfformio fersiynau Cymraeg newydd sbon o wahanol operâu bob tro, gyda chriw o gantorion a cherddorion ifanc a thalentog, gyda Patrick wrth y llyw, yn arwain ac yn ysbrydoli pawb.