Addewid Comisiynydd: Arian i hybu cig oen Cymru

Nia Thomas
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Comisiynydd Amaeth Ewrop Phil Hogan y byddai'n rhoi cymorth i ffermwyr Cymru

Mae Comisiynydd Amaeth Ewrop wedi addo y bydd yn ystyried rhoi arian i helpu marchnata cig oen o Gymru.

Yn siarad ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, dywedodd Phil Hogan wrth Hybu Cig Cymru y byddai ei swyddogion yn dod i Gymru ym mis Medi i weld beth sy'n bosib.

"Gawson ni addewidion fod 'na arian ar gael ar gyfer marchnata er mwyn symud pethau ymlaen," meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Dai Davies.

Mae ffermwyr wedi bod yn cwyno'n arw fod pris ŵyn wedi gostwng yn sylweddol yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda rhai yn derbyn £30 yn llai y pen o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

'Siarad â'r un llais'

Mewn cyfweliad ar raglen y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru, fe wnaeth Mr Davies dderbyn y byddai unrhyw gynllun marchnata yn rhy hwyr ar gyfer ffermwyr sy'n gwerthu eu hanifeiliaid rŵan.

"Mae'n hwyr i bobl sy'n gwerthu nawr ond dyw hi byth yn rhy hwyr i helpu rhywun," meddai.

"Os gallwn ni siarad hefo'r Comisiynydd a dod i'w nabod yn well gallwn ni fynd ato yn gynt y tro nesaf."

Disgrifiad o’r llun,
Mae pris ŵyn wedi gostwng yn sylweddol yn ddiweddar, gan effeithio ar nifer o ffermwyr yng Nghymru

Mi wnaeth y Comisiynydd hefyd ddweud ei fod yn ymdrechu i symleiddio'r Polisi Amaeth Cyffredin.

Yn ôl llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts, roedd y cyfarfod gyda Mr Hogan yn fuddiol iawn.

"Mi oeddwn i'n teimlo ein bod ni a fo yn siarad â'r un llais," meddai Mr Roberts.

"Roedd yn edrych ar symleiddio pethau a chael llai o fiwrocratiaeth - dyna ei athroniaeth o."

Straeon perthnasol