Rhaglen i herio delweddau o bobl sy'n ddifrifol wael

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Rowena Kincaid y rhaglen wrth iddi dderbyn triniaeth chemotherapy

Mae dynes o Gaerdydd wedi creu rhaglen ddogfen yn dilyn ei siwrne wrth dderbyn triniaeth am ganser, ar ôl i feddygon ddweud bod ganddi chwe mis i fyw.

Y llynedd, cafodd Rowena Kincaid, 39 oed, ddiagnosis o ganser y fron, a dywedodd meddygon nad oedd modd ei wella.

Mae Rowena, sy'n olygydd lluniau, wedi cynhyrchu rhaglen ddogfen sy'n ei dilyn wrth iddi geisio penderfynu beth i'w wneud gyda'r amser sydd ganddi ar ôl.

Yn rhan o Before I Kick The Bucket, mae Rowena wedi cael pob math o brofiadau anarferol o ymweld â chwmni angladdau wedi gwisgo mewn gwisg ffansi, i redeg yn noeth i lawr stryd yng Nghaerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rowena ei bod eisiau dangos delwedd wahanol o bobl gyda salwch difrifol
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd bod creu'r rhaglen wedi bod yn siwrne hir, ond yn un llawn chwerthin

Dywedodd mai bwriad y rhaglen yw herio'r ddelwedd arferol o bobl gyda salwch difrifol.

"Dwi eisiau i'r ffilm yma godi ymwybyddiaeth am yr ystod eang o afiechydon angheuol ac am sut y mae pobl yn byw gyda nhw o ddydd i ddydd," meddai.

"Rydych chi'n pasio pobl yn y stryd heb wybod bod unrhyw beth o'i le.

"Ond o dan yr wyneb mae 'na galedi a phoen a chwerthin a bywyd. A hynny, yn y pendraw, yw beth rydw i eisiau dangos i'r byd."

Gallwch weld Before I Kick The Bucket ar BBC1 ar 21 Gorffennaf am 22:35.