Post Brenhinol: Gwarchod pobl hŷn rhag twyll

Cyhoeddwyd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira wedi galw am gyd-weithio rhwng sefydliadau er mwyn gwarchod pobl hŷn a phobl fregus rhag cael eu twyllo.

Mi ddywedodd wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru y bydd cynllun y Post Brenhnol i roi hyfforddiant i'w dosbarthwyr post ynglŷn â llythyrau sydd â'r bwriad o dwyllo, yn chwarae rôl allweddol wrth amddiffyn pobl rhag troseddwyr.

Bydd gofyn i unrhyw bostman adrodd unrhywbeth anghyffredin mae nhw'n weld i wasanaethau safonau masnach.

Fe fydd yr awdurdodau wedyn yn cysylltu hefo'r cwsmer i weld os ydyn nhw'n derbyn gormod o eitemau sgam drwy'r post, gan nad oes gan y postmon yr hawl i wneud y cysylltiad yn uniongyrchol.

Hyfforddi postmyn

Yn ôl Rhys Jones o'r Post Brenhinol, mae dros 2,000 o bostmyn ar draws y DU wedi eu hyfforddi erbyn hyn i adnabod sefyllfaoedd pan mae pobl hŷn a bregus yn cael eu targedu gan dwyllwyr.

Dywedodd ei bod hi'n amlwg os ydi un tŷ yn cael eitemau post fel hyn o hyd.

"Os ydi pobl yn ateb stwff fel hyn - yna maen nhw'n cael eu rhoi ar restr mae sgamwyr eraill yn ei ddefnyddio hefyd."

Dywedodd bod y sefyllfa yn mynd yn gylch dieflig ac "fe fydda nhw yn derbyn mwy o lythyrau fel hyn".

"Ar ôl i ni gysylltu efo trading standards, fe fydda nhw yn cysylltu efo'r cwsmer i gynnig help os maen nhw ishe, ac fe alle nhw roi cyngor ar sut i osgoi derbyn llythyrau fel hyn."