Pencadlys S4C: Denu 25 cwmni i'r Egin?

Nia Thomas
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae 25 o sefydliadau - ar wahân i S4C - wedi dangos diddordeb i fod yn rhan o ddatblygiad Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Dyna ddywedodd dirprwy is-ganghellor Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Gwilym Dyfri Jones mewn cyfarfod ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd y prynhawn 'ma.

"Mae 'na ddiddordeb rhyfeddol yn y ganolfan hon. Ar hyn o bryd mae 'na 25 o gwmnïau, sefydliadau ac asiantaethau wedi dangos diddordeb i gael cartref yn Yr Egin.

"Mae 'na hefyd rhwng 20 a 25 o sefydliadau eraill â diddordeb i ddefnyddio'r adnoddau o ddydd i ddydd," meddai wrth siarad ar y Post Prynhawn ar Radio Cymru.

Cyhoeddi rhestr

Doedd o ddim yn fodlon datgelu enwau y cwmnïau ond mi ychwanegodd y byddai'n cysylltu â nhw yn ystod y chwech wythnos nesaf i sichrau eu hymrwymiad hir dymor i'r cynllun.

Bydd rhestr yn cael ei chyhoeddi ym mis Medi.

Bwriad S4C ydi ad-leoli ei phencadlys i Gaerfyrddin erbyn 2018 a symud mwy na 50 o swyddi yno.

Meddai'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gar.

"Rydym yn hyderus y bydd codi adeilad newydd pwrpasol ac eiconig yn y dref yn sbardun ar gyfer hyrwyddo a datblygu economaidd ar draws y rhanbarth a'r wlad.

"Bydd tua 150 o swyddi'n cael eu creu yn sgil y cynlluniau."